De veranderaanpak van directeuren en managers bij reorganisaties

2011 – Waarom hanteren de meeste managers toch vooral een topdownveranderaanpak? Duurzame reorganisaties vereisen betrokken medewerkers. Een bottom-upveranderingsstrategie past hier het beste bij. Annemarie Ootjers en Paul Breman, organisatie-adviseurs bij Twynstra Gudde, schetsen in dit artikel tien bottom-upaanpakken en geven zeven aanbevelingen om te veranderen.

Er kunnen tien succesvolle bottom-upveranderaanpakken onderscheiden worden. Dit zijn: 1) het vertellen van verhalen; 2) het inzetten van metaforen en analogieën; 3) het onderzoeken van de geschiedenis; 4) het waarderend verkennen en vernieuwingen realiseren; 5) het zoeken naar patronen; 6) reflectief leren; 7) survey-feedback; 8) vierde generatie evaluatie; 9) zeggen wat je denkt en 10) het woord bij de daad voegen. De auteurs doen organisaties zeven aanbevelingen om te veranderen: 1) management en medewerkers moeten een passende rol krijgen in de verandering; 2) er moet veel interactie zijn met de betrokkenen; 3) onzekerheid moet geaccepteerd, niet gereduceerd worden; 4) het management moet positief en consistent zijn in alles; 5) belangrijk is veel aandacht te besteden aan mensen en wat zij belangrijk vinden; 6) het management moet een voorbeeldfunctie vervullen en 7) het is zaak zo weinig mogelijk papier te produceren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een bottom-upveranderaanpak een positief effect heeft op de snelheid en de resultaten van een organisatieverandering, niet alleen in termen van (financiele) prestaties, maar ook in termen van motivatie, binding met de organisatie en behoud van personeel. Een bottom-upveranderaanpak zorgt er niet alleen voor dat de organisatieverandering lukt, maar dat deze ook beklijft: een duurzame verandering. Uit de studie van Twynstra Gudde blijkt trouwens ook dat 12 van de 16 onderzochte bedrijven een topdownaanpak hanteert. En daarmee niet duurzaam verandert. Er is nog een wereld te winnen dus.

Het volledige artikel is opgenomen als bijlage.

Keywords: flexibel organiseren, arbeidsverhoudingen, innovatie & innovatievermogen