De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties

2020 – Onder redactie van Rosa Kösters en Wim Eshuis verscheen bij De Burcht een bundel over ‘De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties’.

Twee hoofdvragen liggen aan het boek ten grondslag:

  1. Hoe heeft de relatie tussen vakbonden en de werkvloer zich de laatste decennia ontwikkeld?
  2. Kan de versterking van de positie van vakbonden op de werkvloer een oplossing bieden voor de afbrokkelende positie van vakbonden en de dalende organisatiegraad?

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en zeven intermezzo’s. De Intermezzo’s schetsen een beeld van typen vakbondswerk zoals dat recent op de werkvloer is uitgevoerd of nog wordt gedaan.

Hier volgt de Inhoudsopgave van het boek. Bij de referentie is de link opgenomen naar de site van De Burcht waar het boek is te downloaden. Ook vindt u een samenvatting van het boek onder de button onderaan dit item.

Inhoud
Dankwoord
Hoofdstuk 1. Inleiding. Nut en Noodzaak van de relatie tussen vakbond en werkvloer. Rosa Kösters en Wim Eshuis
Intermezzo 1. Kadergroep en ondernemingsraad in actie voor werkgelegenheid
Hoofdstuk 2. De vakbond op de werkvloer: Leren uit het verleden. Rosa Kösters
Intermezzo 2. Vakbondsbestuurder en ondernemingsraad pakken werkdruk aan in een bouwbedrijf
Hoofdstuk 3. De vakbond en de werkvloer anno 2020. Een verkenning. Wim Eshuis
Intermezzo 3. Vakbondsconsulenten en vakbondscontactpersonen op de werkvloer in het onderwijs
Hoofdstuk 4. Vakbond en goed werk. Frank Pot
Intermezzo 4. Organizing en vakbondsvernieuwing in de schoonmaak

Hoofdstuk 5. Activerend vakbondswerk en de werkvloer, twee kanten van één medaille. Jan Verhagen
Intermezzo 5. FNV Handhaving & Naleving reduceert flexwerk in de pakketbezorging
Hoofdstuk 6. Een stabiele arbeidsmarkt is voorwaarde voor zeggenschap op de werkvloer: Interview met Zakaria Boufangacha. Rosa Kösters & Wim Eshuis
Intermezzo 6. Vakbondswerk met beroepsziekten reduceert gezondheidsklachten bij een elektrodenproducent
Hoofdstuk 7. Slot: De vakbond en de werkvloer, conclusies en aanbevelingen. Rosa Kösters & Wim Eshuis
Intermezzo 7. Vakbond De Unie ontwikkelt een methode voor digitale cao-raadpleging
Bijlagen: Recente voorbeelden van aanpak van goed werk

Referentie

Kösters, Rosa & Wim Eshuis (redactie) ‘De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties’. (2020) Amsterdam, De Burcht Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. publicatie nr.21.

Het boek is te down loaden via: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/

 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, cao-vernieuwing

Sector: n.v.t.

Bron: Boek

 

null