De transitie naar zelfsturing. Casus Ensire

2020 – De cover story van ManagementSite van  6 april 2020 is ontleend aan het promotie-onderzoek van Irene Sinteur. In het onderstaande wordt dit verhaal kort samengevat.

Bevindingen
De belangrijkste bevinding van Sinteur is dat zelfsturing op basis van psychologisch empowerment niet duurzaam is. Nodig is structureel empowerment.
Het empirisch materiaal is vooral de ontwikkeling van zelfsturing bij het IT bedrijf Ensire in Amersfoort.
De grote lijn in de transitie is:
1. Organiseren of herontwerpen; dat wil zeggen dat de organisatieleden gezamenlijk de belangrijkste coördinatiemechanismen bepalen én dat de machthebbers tot dan toe, die macht loslaten.
2. Bekwamen – organisatieleden moeten leren en ervaren dat zij ook andere rollen kunnen vervullen dan die die met het uitoefenen van hun vak te maken hebben, zoals reqruitment, financiën etc. En zij moeten de verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
3. Oogsten – de organisatieleden moeten de resultaten bewust tot zich nemen en steeds de juiste balans binnen en tussen de teams weer vinden.

 

Lessons learned
De transitie vergt tijd en geduld.
Er is daarvoor geen blauwdruk te geven omdat de organisatieleden bepalen hoe het er uit komt te zien.

Referentie
Sinteur, Irene: ‘De transitie naar zelfsturing. Casus: Van een management gestuurde naar een zelfsturende organisatie.’  Coverstory ManagementSite, 6 april 2020.
https://www.managementsite.nl/transitie-zelfsturing#comments-section

Thema: Zelfsturing
Sector: IT Services
Bron: Artikel, Case