De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020

2007 – In De Toekomst Werkt schetst TNO een veelkleurig beeld van arbeid in 2020. Aandacht gaat uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Het boek wordt afgesloten met een korte epiloog. Hierin wordt geconstateerd dat positieve trends als economische dynamiek, de voortgaande informatisering (IT) en de snel verbeterende positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt, ook gepaard gaan met risico’s. Een belangrijk risico is de toenemende polarisatie. Als deze trend doorzet, dreigen ongelijke kansen weer meer en meer erfelijk te worden. Polarisatie heeft niet alleen betrekking op inkomenspositie, maar ook op andere terreinen zoals het onderwijs, toegang tot de informatiemaatschappij, maatschappelijke participatie en levensverwachting.

Tussen de hoofdstukken door staan interviews met mensen die in ‘de wereld van het werk’ een gezichtsbepalende positie innemen. Zij geven hun opvattingen over werk in 2020.

De informatie in dit boek biedt u een unieke kans om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst. De toekomst werkt is een boek voor bedrijven, instellingen, beleidsmaker en sociale partners.