De toekomst van werk: technologische ontwikkeling en het belang van duurzame inzetbaarheid

2016 – Met dit white paper: ‘De toekomst van werk: technologische ontwikkelingen en het belang van duurzame inzetbaarheid’ wil TNO een bijdrage leveren aan de discussie over hoe we in Nederland kunnen ontwikkelen naar een proactieve beroepsbevolking, waarbij zowel hoog- als laagopgeleiden hun arbeidspotentieel optimaal kunnen en willen benutten in een sterk veranderende arbeidsmarkt.

Recent is er zowel in Nederland als internationaal (zie in de bijlage een rapport van de ILO) veel aandacht voor de relatie tussen technologie, werkgelegenheid en werkloosheid. Daarbij gaat het om vragen over de hoeveelheid werk, maar ook over aard, inhoud en betekenis van werk in een context van snelle toepassing van digitale technologie en robots.

Inhoud

Het paper vat de recente literatuur samen over ontwikkelingen aan de technologiekant én aan de kant van de arbeidsmarkt. Op enkele technologische ontwikkelingen wordt apart ingegaan: sociale netwerk services, open data, sensortechnologie, apps en robotica.

Vervolgens wordt beschreven hoe bedrijven, werkenden en overheden kunnen bijdragen aan het realiseren van een proactieve beroepsbevolking.

Het slot van het paper bevat enkele voorbeelden van de aanpak van TNO en haar partners.

Referentie
Gijsbers, Govert; Sanders Jos; Looze, Michiel de. (2016) ‘De toekomst van werk: technologische ontwikkelingen en het belang van duurzame inzetbaarheid’. TNO Whitepaper september 2016.
Het white paper is als bijlage opgenomen. Het kan ook gedownload worden: white paper

Ook in de bijlage: The future of work.  ILO Geneva, 2015