De toekomst van professionals

2007 – Het aantal professionals onder dienstverleners zoals advocaten, accountants en consultants is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld en waarschijnlijk gaat hun aantal in 2010 richting de 900.00. De toename zal naar verwachting een sterk groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel en een uitbreiding van het aantal middelgrote firma’s laten zien. Aan de sector wordt een prominente rol toegekend in de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie.

De toekomst van professionals brengt de sector professionele dienstverlening in kaart en schetst de belangrijkste uitdagingen voor de spelers op deze markt. De volgende thema’s krijgen speciale aandacht:

  • de impact van veranderende eisen uit de markt
  • de roep om de nieuwe professional
  • versterking van leiderschap en management
  • de zeven kenmerken van de professionele dienstverlener van de toekomst
  • groei, schaalgrootte en diversificatie
  • strategie-ontwikkeling in professionele diensverlening
  • de noodzaak van een nieuw besturingsmodel
     

Het boek wil managers en bestuurders van professionele dienstverleners aanzetten na te denken over de toekomst van hun bedrijf en de keuzes die zij daarbij moeten maken. Daarnaast biedt het boek suggesties voor de agenda van onderzoekers en beleidsmakers.

ISBN: 978 90 5261 574 5

Keywords: Monitoring & evaluatie, dynamisch managen & Leiderschap