De staat van het nieuwe werken. Barometer 2012

2012 – De Nationale Het Nieuwe Werken Barometer heeft als doel het inzichtelijk maken van HNW in de praktijk. De Barometer is ontwikkeld in 2010 door de Rotterdam School of Management, Novay en het Center for People and Buildings. De resultaten mogen vrij worden hergebruikt onder bronvermelding.

Aanpak
De metingen worden jaarlijks uitgevoerd. Dit rapport is gebaseerd op de data van meer dan 250 Nederlandse organisaties. Overwegingen, implementatiekeuzes en ervaringen komen aan bod; de HNW Barometer kan daardoor worden gebruikt als benchmark en oriëntatie instrument.

Resultaten (in het kort)
Er zijn (tenminste) vijf essentiële elementen van HNW: thuiswerken toestaan; open kantooromgeving met flexibele werkplekken; aanbieden nieuwe IT voorzieningen (hardware/software); digitaal documenten beheer (‘paperless office’); stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid.

Meer dan de helft van de organisaties (53%) ziet HNW als een gezamenlijke ontdekkingsreis van managers en medewerkers zonder duidelijke eindbestemming.

Bij 38% van de bedrijven is de verwachte verhoging van de werknemerstevredenheid gerealiseerd; bij 31% de besparing op huisvestingskosten en bij 22% de besparing op reis- en verblijfskosten; bij 22% is de verwachte verhoogde productiviteit gerealiseerd.

De belangrijkste obstakels zijn: angst om de vaste werkplek te verliezen, de managementstijl past niet bij HNW, angst om contact met collega’s te verliezen, de organisatiecultuur past niet bij HNW, hoge weerstand van managers tegen verandering.

De staat van HNW wordt afgemeten aan een (rapport)cijfer voor: werkomgeving, IT en Cultuur & mentaal. Het laatste aspect krijgt de hoogste cijfers.

72% van de deelnemende bedrijven beschouwt HNW als een term die niet meer zal verdwijnen en bijna alle deelnemers (95%) vinden dat de overheid een actieve rol moet spelen om HNW te stimuleren.

De overheid moet de Arbo wet- en regelgeving aanpassen, gewenst gedrag inzake flexibel werken fiscaal belonen, mobiliteitsmaatregelen treffen in het kader van bereikbaarheid en zelf in de publieke sector HNW invoeren. Daarnaast moet flexibel werken in de cao’s worden opgenomen.

Het volledige rapport is als pdf opgenomen: De staat van het nieuwe werken. Resultaten van de Nationale HNW barometer. Erasmus@Work Research Briefing #4, November 2012, Nick van der Meulen, MSc.

Bron: Rapport

Steekwoorden: Het Nieuwe Werken; Monitoring en evaluatie; Dynamisch managen & leiderschap