De staat van de ambtelijke dienst 2011 en 2013

2011

– Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?

STAD is het eerste ‘kritisch, analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst “erbij staat”. Het is een initiatief van drie bijzondere leerstoelen voor de publieke sector en het CAOP. De bedoeling is dat er jaarlijks een rapport wordt uitgebracht dat een reëel beeld schets van de omvang en de kwaliteit van de ambtelijke dienst.
In deze eerste publicatie zijn de bijdragen van ca. 30 experts gegroepeerd naar de diverse onderwerpen, zoals: Omvang, Kwaliteit, Arbeidsproductiviteit, Diversiteit, De Arbeidsmarkt, Integriteit van ambtenaren, Opleiding, Arbeidsvoorwaarden en beloning, Het Personeelsbeleid, De organisatie van de ambtelijke dienst, Werkwijzen in de ambtelijke dienst, Medezeggenschap van ambtenaren.

In het deel over Arbeidsproductiviteit wordt aandacht besteed aan de relatie tussen arbeidsproductiviteit en ruimte voor professionals, aan dialoog in de arbeidsrelatie en aan vitaliteitsmanagement. Waar het gaat over de organisatie van de ambtelijke dienst en werkwijzen wordt ingegaan op nieuwe vormen van ambtelijk leiderschap die voortkomen uit steeds meer wegvallen van hiërarchische organisatie vormen.

Verwijzing
Het volledige rapport Staat van de ambtelijke dienst, 2011 is opgenomen als bijlage.

Keywords: Arbeidsverhoudingen, medezeggenschap & slimmer werken – organisatie

2013 – ‘Staat van de ambtelijke dienst’, dit is de tweede editie, de eerste betrof 2011. Het is een kritisch en analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘erbij staat’ anno 2013.

Zo’n dertig auteurs schrijven over 18 onderwerpen, waaronder: Het sociale klimaat, De arbeidsmarkt, Arbeidsproductiviteit, Kwaliteit van de ambtelijke dienst, Het werken in de ambtelijke dienst, Arbeidsverhoudingen, Medezeggenschap, Personeelsbeleid. De eindredactie berustte bij Prof. Mr. Roel Bekker. Voor deze editie zijn tevens interviews gehouden met bijvoorbeeld: Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo), Ronald Plasterk (minister van BZK), Maarten Ruys (gemeentesecretaris Groningen).

Ambtelijke dienst in zwaar weer
In het persbericht dat is uitgegeven bij de verschijning van het rapport, wordt een algemene impressie van de auteurs en geïnterviewden verwoord.
‘Het zijn lastige tijden voor ambtenaren. Het sociale klimaat in de publieke sector is kil en grijs. Er wordt veel bezuinigd en afgeslankt. In de meeste sectoren zijn de lonen bevroren. De afslanking van de ambtelijke diensten is ondanks wat daarover soms wordt beweerd, aanzienlijk. Wel lijkt het alsof in de uitvoering meer wordt afgeslankt dan in het beleid. Er bestaat bij ambtenaren veel vrees, voor het verliezen van hun baan, 44 procent is hier bang voor. De jonge instroom is voorts sterk afgenomen waardoor verdere vergrijzing onontkoombaar is. De kwaliteit van de ambtelijke dienst kan onder druk komen te staan, zeker als er wel wordt bezuinigd en afgeslankt maar het takenpakket niet kleiner wordt. De politiek-ambtelijke verhoudingen komen meer en meer onder druk te staan waarbij ook een groei van de politieke bemoeienis met topbenoemingen is waar te nemen. Kortom: uit de STAD komt een tamelijk zorgelijk beeld naar voren als het gaat om de ontwikkelingen in de ambtelijke dienst.’

Referentie
‘Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?’  (2013) Den Haag: CAOP. Het volledige rapport is als pdf opgenomen in de bijlage.
De STAD is een gezamenlijk initiatief van de Albeda Leerstoel, Ien Dales Leerstoel, Leerstoel Comparative public sector en Civil Service Reform en Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt. 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen; Dynamisch managen & leiderschap

Sector: Publiek

Bron: (onderzoeks)rapport