De open kennisomgeving

2009 – De open kennisomgeving is de eerste uit de ‘right to copy’-reeks van Alares. In dit boek maakt Alares haar gedachtegoed wereldkundig over kenniswerkers in professionele organisaties die opereren in een verbonden wereld. In vijf bondige hoofdstukken neemt auteur Wilko van Oosten de lezer mee in de wereld van de verbonden kenniswerker. Kennisintensieve organisaties moeten leren omgaan met de nieuwe dynamiek en de ‘nieuwe’ kenniswerkers die erin opereren.

De wereld van de kenniswerkers is virtueel verbonden door online netwerken. LinkedIn, Youtube, Wikipedia, Twitter, Plaxo en Flickr zijn slechts enkele populaire voorbeelden. De verbonden kenniswerker, de ‘homo connectus’, gebruikt niet alleen veel van deze online netwerken privé, maar haalt hier ook business uit. Om die redenen moeten kennisintensieve organisaties veel meer gebruik maken van de verbondenheid van de eigen kenniswerkers met de virtuele netwerken eromheen. Oftewel gebruik maken van het gedachtegoed dat er ‘more smart people outside your enterprise’ zijn ‘then there are inside’. Toch zijn er nog steeds organisaties die toegang tot online netwerksites beperken; iets wat paradoxaal is voor een organisatie die echt ‘twee punt nul’ wil zijn: een kennisintensieve organisatie die voldoet aan de eigenschappen van een verbonden kenniswerker. Snel, vrij, open, innovatief, mobiel, authentiek en speels.

Alares is zelf een open 2.0 organisatie met verbonden kenniswerkers. Die openheid voeren zij door in de publicaties. Om die reden is het gangbare, maar beschermende, copyright vervangen voor een nieuwe wereldwijde standaard: ‘right to copy’. Deze standaard is speciaal met bijbehorend symbool door Alares ontworpen en voortaan zetten zij dit in het kader van open kennisdelen in. Dit houdt in dat het boek vrij mag worden verspreid, gekopieerd, gedownload en verwerkt in online-mashups. Zo kan de inhoud worden aangevuld en verbeterd en blijft het actueel in een snel veranderende – verbonden – wereld.

De publicatie De open kennisomgeving (2009) van W. van Oosten, Alares, is te vinden in de bijlagen. Tevens is een gratis hardcopy aan te vragen via info@alares.nl.

Keywords: slimmer werken