De ontwortelde onderneming

2009 – Is de onderneming een instrument van de financiële markt aan het worden, met een soort ‘kwartetten in bedrijfsonderdelen’ als meest extreme manifestatie hiervan? Feit is dat de ontwikkelingen in de financiële sector de afgelopen jaren grote bewegingen in het ondernemingslandschap hebben veroorzaakt. Ondernemingen lijken permanent in reorganisaties te zitten. Afstotingen en overnames zijn aan de orde van de dag, en wie de aandelenindexen volgt ziet aanzienlijke verschuivingen.

Hoewel het management van ondernemingen zich meer op aandeelhouders is gaan oriënteren, valt het grote belang van menselijk kapitaal niet te ontkennen – de werknemers die gezamenlijk een onderneming maken tot wat die is. Maar dit samenwerkingsverband kan onder druk komen te staan als de ondernemingsleiding zich speelbal voelt van de financiële markten en het circus van analisten, consultants, aandeelhouders en andere partijen in dit krachtenveld. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de bedrijfscultuur en de binding van werknemers aan de organisatie? En daarnaast: wat is de invloed van de wispelturigheid van financiële markten voor de ondernemingsstrategie? Worden (meer) innovatieve langetermijnstrategieën ondermijnd? Is de focus op financiële markten de bijl aan de wortel van de onderneming?

Dit boek geeft richting in dit krachtenveld. In hoeverre zijn de zorgen terecht? Zijn de financiële markt en de aandeelhouder überhaupt een probleem? Op verzoek van de Stichting Management Studies analyseert Arnoud W.A. Boot, hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam, deze problematiek op basis van zijn jarenlange onderzoek naar de invloed van corporate governance- en eigendomsstructuren op het functioneren van ondernemingen.

Professor Boot is onder meer oprichter van het Amsterdam Center for Corporate Finance, een denktank die zich richt op het bevorderen van de interactie tussen theorie en praktijk. Deze interactie komt ook terug in ‘De ontwortelde onderneming’: de afsluitende paragraaf ‘Besluit en lessen voor bestuurders’, geeft bestuurders praktische handvatten om het fundament onder hun onderneming te versterken.

ISBN: 978 90 232 4541 4

Pimp je afdeling!Pimp je afdeling!
Academic Service Den Haag, 2007
Busscher, J.

2007 – Vergaderingen die vaker sleur zijn dan inspiratie, nieuwe ideeën waar uiteindelijk nooit iets van terechtkomt, weerstand van de medewerkers tegen elke vorm van verandering – op sommige afdelingen lijkt een sfeer te heersen die alle creativiteit en ondernemingslust de kop indrukt. Er zit zoveel meer in, maar het komt er niet uit …

Pimp je afdeling! schudt ingedutte afdelingen weer wakker! Het laat zien hoe u met kleine ingrepen de bestaande cultuur van uw afdeling kunt doorbreken. Daarbij is context het sleutelwoord. Groepsgedrag wordt namelijk gestuurd door de omgeving waarin mensen werken. In Pimp je afdeling! leest u hoe kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en fysieke omgeving grootse gevolgen voor uw afdeling kunnen hebben. Daarmee is het boek een rijke inspiratiebron.

ISBN: 978 90 5261 594 3

Keywords: Dynamisch managen & Leiderschap