De nieuwe maestro; ondernemen tussen markt en mensen

2015 – De AWVN bracht ter gelegenheid van haar jaarcongres 2015 een tijdschrift uit: ‘Winst. Ondernemen tussen markt en mensen’.
Dit tijdschrift past in een reeks die begint in 2011 met het Manifest ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil’. In 2012 heet de publicatie: ‘Visie op flexibiliteit met perspectief’. En in 2014 verschijnt het ‘Manifest Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’. (zie elders in de Kennisbank)

De nieuwste uitgave, het tijdschrift bevat niet alleen een visie van de AWVN op het gekozen thema, maar ook columns, interviews, historische portretten en korte schetsen van goede praktijken.

De visie van de AWVN
Ondernemingen maken onlosmakelijk deel uit van de Nederlandse samenleving. Hun license to operate is niet vanzelfsprekend. Veel wijst erop dat ondernemingen meer en meer worden getoetst op de mate waarin zij niet alleen ecologische, maar ook sociaalmaatschappelijke waarde toevoegen.
Dat roept veel vragen op, waarop in de secties van het tijdschrift wordt ingegaan. 
Moeten ondernemers kiezen voor een nieuwe legitimatie waarin het creëren van maatschappelijke meerwaarde net  zo belangrijk is als winst maken? Het antwoord van AWVN op deze vraag lijkt  ‘ja’. In het algemene stuk worden de visies van o.a. Klaus Schwab (World Economic Forum) aangehaald die zegt: ‘het toevoegen van maatschappelijke waarde (ecologisch en sociaal-maatschappelijk) is net zo belangrijk als een goed rendement waar aandeelhouders tevreden mee zijn’. Bedrijven die daarvan uitgaan, verbinden economische en sociale waarden in een geïntegreerde bedrijfsstrategie, in een geïntegreerd verdienmodel.
AWVN stelt een verschuiving in denken vast en ondersteunt die trend van: Corporate Social Responsibilty  (CSR) naar Creating Shared Value (CSV). Dat zijn begrippen die Michael Porter heeft geïntroduceerd.
Leiders moeten zich consequent afvragen wat ze kunnen doen om Nederland beter te maken.

AWVN wil met alle relevante stakeholders een nieuwe, ambitieuze sociale agenda opstellen. Een agenda die ondernemingen groeiruimte geeft, die een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengt, een attractieve werkomgeving bevordert en bedreigingen verandert in kansen.

Mogelijke acties van de AWVN en haar leden worden rond vier thema’s gegroepeerd: inclusief ondernemen, attractief zijn voor werkenden, verbindingen tot stand brengen in de samenleving, en een nieuwe ambitieuze sociale agenda.

Columns
Er zijn columns opgenomen van: Arko van Brakel, Kim Putters, Peter Henk Steenhuis, Harry Starren, Peter van Lieshout, Paul de Beer, Jaap Jongejan, Annette van Waning, Sander Tideman, Sadik Harchaoui, Doekle Terpstra.

Interviews
Interviews zijn gehouden met: Herman Wijffels, Mariëtte Hamer, Ron Steenkuijl, Bernard Wientjes, Wiebe Draijer, Talitha Muusse, Muriel Arts, Harry van de Kraats.

Goede praktijken
Vijftien goede praktijken worden beschreven. Enkele voorbeelden: 
Enexis / Buurkracht: duurzaam met de buren, een initiatief dat buurten helpt om samen energie te besparen.
ABN AMRO/Trotskoffers en helden met geld. In een trotskoffer kunnen kinderen iets bewaren waar ze trots op zijn. Een moeilijke taalopdracht die toch goed gemaakt is, een foto van een hond waar ze bang voor waren maar nu hebben geaaid. Want “Ieder mens heeft iets om trots op te zijn. Met de trotskoffer maken we kinderen bewust van hun talenten”. Het is een voorbeeld van de acties die medewerkers doen in de 36 uur werktijd die ze jaarlijks mogen besteden aan maatschappelijke projecten.
Cultuurconnectie / Een uurtje zingen scheelt pillen. Cultuurparticipatie van ouderen wordt gestimuleerd.

Referentie
AWVN, Winst. Ondernemen tussen markt en mensen. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven. 2015, Den Haag. Het tijdschrift is als bijlage toegevoegd.