De netwerkschool 2.0

2008 – De Netwerkschool 2.0 is een innovatief werk-denkmodel voor het mbo, dat een hogere onderwijskwaliteit tegen dezelfde kosten ten doel heeft. De Netwerkschool 2.0 is georganiseerd als een flexibele en servicegerichte netwerkorganisatie. De Netwerkschool 2.0 kent een hechte samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio en professioneel relatiebeheer. Personeel wordt via taakdifferentiatie efficiënt ingezet, studenten leren met behulp van ICT. De Netwerkschool 2.0 is in principe het hele jaar open en personeel en studenten mogen zelf bepalen wanneer ze op vakantie gaan. Studenten werken op de Netwerkschool 2.0 op drie manieren: bij een leerbedrijf, bij één van de studentondernemingen van de Netwerkschool 2.0 en bij elkaar. Studenten geven elkaar betaald les in de peer-to-peerlessen.

De Netwerkschool 2.0 heeft een expliciet beschreven cultuur die geldt voor iedereen die actief is binnen de Netwerkschool 2.0. Ook is beschreven wat iedereen doet op de Netwerkschool 2.0 om deze cultuur actief uit te dragen. Het model van de Netwerkschool 2.0 blijft niet bij theorie: van 2011 – 2016 zullen vijf ROC’s één van hun opleidingen aanbieden volgens het model van de Netwerkschool 2.0 . Deze experimenten zullen wetenschappelijk gevolgd worden en de lessen hieruit zullen voor andere ROC’s toegankelijk worden gemaakt.

Verwijzing
Het rapport is te bestellen op www.deargumentenfabriek.nl.

Keywords: innovatie & innovatievermogen