De Nederlandse industrie: sterke motor

2007 – Het gaat goed met de industrie in Nederland. En dat is goed voor onze economie. Simpele uitspraken, maar de ervaring leert dat ze bij velen verwarring oproepen. Hoe kan het goed gaan met de industrie in Nederland? Die is immers ten dode opgeschreven. We zijn toch bezig de laatste restjes industrie te verplaatsen naar lagelonenlanden? En als het al goed gaat met wat er dan nog over is van die industrie, dan is dat toch zeker niet belangrijk voor de Nederlandse economie? We zijn toch een postindustriële diensteconomie?

De industrie moet in Nederland tegen veel vooroordelen opboksen. Journalisten, politici, wetenschappers, ambtenaren, leraren, ouders: velen zijn geïnfecteerd met de gedachte dat de industrie in ons land geen toekomst heeft. En dat is niet alleen onjuist, maar het is ook een gevaarlijke gedachte, omdat de industrie daardoor te weinig aandacht krijgt. In werkelijkheid is de industrie niets meer of minder dan de motor van Nederland. Zonder industriële export zouden we alle spullen die we uit het buitenland halen niet kunnen betalen. Zonder industriële productie zouden ook grote delen van de dienstensector en de transportsector stil komen te liggen. Bloei en voortbestaan van onze industrie zijn dus van groot belang voor Nederland.

Wij zijn gelukkig niet de eersten die dat betogen. De afgelopen jaren is een lichte omslag in het denken waarneembaar. De vooroordelen blijven hardnekkig aanwezig bij het grote publiek, maar in het overheidsbeleid is meer aandacht gekomen voor de industrie. Ook vooraanstaande adviesbureaus en banken krijgen weer belangstelling voor de industrie. Dat komt mede door de toegenomen aandacht voor de toegenomen aandacht voor de betekenis van innovatie als bron van vooruitgang. Zonder industrie komt er weinig terecht van technologische innovatie. Zonder technologische innovatie zou ook de innovatie in niet-technische gebieden (marktinnovatie, organisatievernieuwing, kwaliteitsbeheer, ontwikkelingen in kunst en media) minder betekenis hebben.

Het voor u liggende rapport gaat dan ook niet opnieuw met cijfers en argumenten de betekenis van de industrie onderstrepen. We gaan ook niet opnieuw uitleggen dat de industrie – net als andere belangrijke onderdelen van de economie- de aandacht van de overheid verdient. De verlanglijstjes van de industrie zijn genoegzaam bekend. Dit rapport gaat veeleer over wat de industrie zelf doet en kan doen om bovengenoemde vooroordelen en de problemen die daaruit voortvloeien, te lijf te gaan.

Keywords: Monitoring & evaluatie