De Kunst van Het Nieuwe Werken

2011 – Over Het Nieuwe Werken is veel geschreven, maar hoe implementeren organisaties nieuwe manieren van werken? Welke aspecten van de organisatie worden geraakt? In De Kunst van Het Nieuwe Werken. Ervaringen@dewerkpraktijk, beschrijven 19 organisaties hun best practice over het Nieuwe Werken. Leer van implementatievalkuilen, do’s & dont’s, visies en ideeën. De Kunst van Het Nieuwe Werken. Ervaringen@dewerkpraktijk is een staalkaart van de huidige werkpraktijk.

De samenstellers, Paul van den Brink & Rosan Gompers, zien Het Nieuwe Werken als een kans op organisatievernieuwing. Via 8 Elementen van Vernieuwing zijn organisaties in staat succesvol ‘nieuw werken’ te implementeren. Dat gaat verder dan huisvesting, ICT- & HR-aspecten. Het implementeren van Het Nieuwe Werken is een waardegedreven shift in samenwerken, organiseren en positioneren. Het stelt organisaties in staat op nieuwe manieren verbinding te maken met klanten en professionals. En dat is bepalend voor het behalen van succes.

ISBN 978-90-79272-00-6

Meer informatie? Op managementboek.nl is meer informatie over de auteurs opgenomen, treft u de inhoudsopgave en kunt u het boek bestellen. Klik hier  voor de directe link.

Keywords: Het Nieuwe Werken