De iPad als kennisdeler

2010 – De tablets en eReaders zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse woonkamer. Daarnaast zien ook steeds meer bedrijven de waarde in van een tablet binnen de organisatie.

Onderzoek
Op de business school van  de Notre Dame University in Indiana, Amerika is een onderzoek gedaan naar een pilot project over het gebruik van een tablet als ondersteuning van het leerproces en vervanging van het fysieke studieboek. In de herfst van 2010 is op de Mendoza College of Business het ‘eReader project’ gestart. Binnen dit project werden in totaal 78 studenten, verdeeld over twee lesmodules, voorzien van een iPad. Het doel van het onderzoek was het kunnen ontwerpen van een  ‘ePublishing ecosystem’ dat de creatie, distributie en het delen van elektronische materialen met zo min mogelijk kosten kan stroomlijnen. Daarnaast wilden de onderzoekers te weten komen of een tablet de manier van lezen, studeren en participeren van de studenten zou veranderen. Zouden de studenten slimmer gaan werken met behulp van een iPad?

Resultaten
De onderzoekers melden dat de grootste toegevoegde waarde van de iPad niet zijn functie als eReader is, maar veel meer de mogelijkheid om de iPad te gebruiken voor het consolideren van informatie. Alle leerstof wordt via één kanaal aangeboden en de student is beter in staat om het overzicht te bewaren en de kennis te combineren. Een significante proportie van de studenten gaf aan dat de colleges interessanter werden door gebruik van de tablet. Ook voelden de studenten de motivatie om zich te verdiepen in aanvullende studieonderwerpen. Ten derde bood het ‘eReader project’ functionaliteiten die niet mogelijk waren met een standaard studieboek; zoals interactieve tabellen, filmpjes en direct toegang tot verdere achtergrondinformatie.  Als laatste belangrijke bevinding werd genoemd dat het gebruik van een tablet de studenten helpt om hun tijdsbesteding beter te managen, waardoor ze efficiënter kunnen studeren. De studenten zelf waren positief gestemd over het project, een meerderheid van de studenten vond het jammer dat ze na afloop van het project de iPad weer moesten inleveren. Een grote proportie van de deelnemers was voorstander om de iPad ook voor andere vakken te gaan gebruiken, hoewel verdere aanpassingen en verbeteringen in technologisch opzicht nog wel nodig waren.

Waarom is dit sociale innovatie
De link met sociale innovatie zit in een andere manier van organiseren, aanbieden en onderhouden van kennis. Het is dus een vorm van slimmer werken die de efficiëntie binnen een organisatie kan vergroten, het is een hulpmiddel om het kennisbewustzijn en de kennisactivatie binnen een organisatie te vergroten. In het artikel worden de consequenties voor de arbeidsorganisatie niet uitvoerig besproken. Enkel een aantal basisvoorwaarden worden gegeven; het zorgen voor de basistraining van werknemers, IT-support en integrale applicaties die de onderlinge communicatie bevorderen.

Bronvermelding
Het artikel van het eReader Project is als bijlage opgenomen op deze pagina.

Angst, C. and E. Malinowski (2010). “Findings from eReader Project, Phase 1: Use of iPads in MGT40700, Project Management,” University of Notre Dame Working Paper Series. Mendoza College of Business, University of Notre Dame,  pp. 1-17.

Bron: Artikel

Sector: Onderwijs

Keywords
Slimmer werken, innovatieve werkplekken