De High-Performance Organisatie

2009 – Jan den Breejen heeft een snelle en effectieve aanpak in de praktijk ontwikkeld: de Personal Performance Methode (PPM). Het model is gebaseerd op de ervaring van duizenden mensen die aan de hand van PPM met succes hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun organisatie en daardoor aan zichzelf. Bij PPM staan de organisatiedoelen centraal. Met deze doelen voor ogen kijkt u naar de verschillen tussen de gewenste en de waargenomen prestaties in de organisatie.

De basis van deze methode is het opzetten en uitvoeren van een performancegericht werk-leertraject. Dit vergt het nodige van medewerker en manager, maar het verdient zich ruimschoots terug. Deze integrale aanpak levert rendement op door een betere bedrijfsvoering, onder meer gebaseerd op verbeterplannen en analyses die uit de werk-leertrajecten zijn voortgekomen. De bedrijfscultuur verandert en de ‘High Performance Organisatie’ komt in zicht.

U wilt:

  • Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes.
  • Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat het liefst op korte termijn. Dus niet alleen rendement voor de werknemer maar ook voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur.
  • Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken.
  • Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten.
  • Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren. een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen.
  • Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden.

ISBN: 978 90 130 58178