De duurzame arbeidsorganisatie

2008 – Organisaties die duurzaam ondernemen streven in hun activiteiten naar een evenwicht tussen Profit, Planet en People. Het accent ligt sterk op milieubewust en ethisch handelen; op de wijze waarop de organisatie omgaat met haar omgeving.

De auteurs van dit boek gaan nog een stap verder. Zij stellen dat de organisatie die zich profileert met een duurzame ondernemingsstrategie – om geloofwaardig te zijn – het duurzaamheidsdenken ook moet vertalen naar de organisatie en het management van de arbeid. De organisatie die hierin slaagt, is in hun ogen een duurzame arbeidsorganisatie. De auteurs laten in dit boek zien hoe een duurzame arbeidsorganisatie het werk organiseert, invulling geeft aan personeelsbeleid en arbeidsrelaties en omgaat met veranderingen. De theorieen en ontwikkelingen die ze hiervoor gebruiken zijn niet nieuw. Wat nieuw is, is het duurzaamheidsperspectief van waaruit ze worden beschouwd. Zo krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een geloofwaardig vervolg in een passende arbeidsorganisatie. De duurzame arbeidsorganisatie is niet voorbehouden aan organisaties die zich profileren als duurzaam ondernemend. Elke organisatie kan gestalte geven aan haar organisatiestructuur, personeelsmanagement en veranderingsprocessen op de in dit boek geschetste wijze.

De zoektocht naar de duurzame arbeidsorganisatie die in dit boek beschreven wordt, bestaat niet alleen uit een theoretische exercitie. Met tal van voorbeelden – voor een belangrijk deel afkomstig uit eigen ervaringen – onderbouwen en verduidelijken de auteurs hun ideeen. Het boek is in eerste instantie bestemd voor lijn- en personeelsmanagers, maar de theoretische uiteenzettingen maken het ook zeer bruikbaar voor onderwijsdoeleinden in het HBO en WO.

ISBN: 978 90 5883 285 6

Keywords: Flexibel organiseren, slimmer werken – organisatie