De collega's werken thuis; Kies zelf waar, wanneer en hoe je werkt

2012 – In het boek ‘De collega’s werken thuis’ vertellen Frank Van Massenhove en Tom Auwers hoe ze de FOD Sociale Zekerheid (België) samen met hun medewerkers hebben omgevormd tot een voorbeeldorganisatie. (De case wordt NoVo genoemd.)
2016‘Het ministerie van vrijheid’, in een artikel op de site www.nieuworganiseren.nu wordt het werken in zelfsturende teams en het thuiswerken dat inmiddels op het Federale Ministerie van Sociale Zekerheid in Brussel breed is ingevoerd besproken: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/het-ministerie-van-vrijheid/.
Hieronder wordt eerst naar het boek verwezen en naar de case uit 2012 NOVO, daarna wordt de nieuwe publicatie van 2016 kort samengevat.

Het boek
In dit boek lees je waarom tijd de nieuwe currency is, hoe je medewerkers triggert, hun betrokkenheid bevordert en hoe bevrijdend het kan zijn om je eigen kantoor op te geven, ook voor de baas.
Het boek bevat tekeningen van Kamagurka en deskundig commentaar van Frederik Anseel, professor arbeidspsychologie aan de UGent. ‘De collega’s werken thuis’ wijst de weg naar een nieuwe werkcultuur die de mens centraal stelt en die steunt op respect, resultaten en vertrouwen.

De case NoVo
In 2006 werd beslist om de verschillende diensten van de FOD Sociale Zekerheid naar de gerenoveerde Finance Tower te verhuizen. Voor het directiecomité was deze verhuizing een kans. De FODSZ zou zich niet beperken tot het louter verhuizen van medewerkers, dossiers en meubilair. Het directiecomité wou de FOD nieuw leven inblazen en een heuse cultuuromslag doorvoeren. De FOD Sociale Zekerheid wil erkend worden als een kenniscentrum dat bij het uitvoeren van haar opdrachten en in de contacten met haar gebruikers kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Ze stelt daarnaast ook alles in het werk om haar medewerkers
groeimogelijkheden te bieden en om talent aan te trekken. De FODSZ focust hierbij op haar waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid) en neemt heel wat initiatieven om deze waarden op de werkvloer concreet vorm te geven.

Sociale innovatie
NoVo is de volledige hergroepering van alle medewerkers van de FODSZ in de gerenoveerde Finance Tower, ingericht volgens het principe van een dynamische werkomgeving en in een omgeving met een verregaande informatisering, om zo onze opdrachten klant- en resultaatgericht te vervullen. Het accent ligt op teamwerk. In 2008 werd telewerk ingevoerd. De overgang van een controlerend management naar een begeleidend management zorgt ervoor dat de traditionele rol van de chef evolueert naar die van een coach. De FOD Sociale Zekerheid wil in het bijzonder een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is enerzijds zeer belangrijk een aangename werkomgeving en werkklimaat aan te bieden aan haar medewerkers en anderzijds ook gemotiveerde en talentvolle mensen te vinden en aan te trekken in een wereld waar de war for talent wel degelijk speelt.

Aanpak
Meer dan 150 collega’s uit alle directies-generaal en stafdiensten waren betrokken bij de verschillende projecten van NoVo om van de FOD Sociale Zekerheid een organisatie te maken waar het aangenaam werken is.

Resultaten
Op 1 januari 2009 maakten 200 medewerkers gebruik van de mogelijkheid om te telewerken, wat neerkomt op één op zes.

Verwijzingen:

Het ministerie van vrijheid

In de publicatie van 2016 wordt gesproken van het hele ministerie (1100 mensen) dat in resultaat verantwoordelijke teams werkt. De medewerkers maken zelf uit hoe, waar en wanneer ze werken om dat resultaat te halen.
Het ministerie bespaart geld op kantoorruimte en reiskosten. De medewerkers werken met veel plezier, zijn productiever en leveren betere diensten. Het ministerie heeft geen problemen meer om nieuwe jonge mensen te recruiteren.
Een les die de Voorzitter wil delen is: je moet beginnen met luisteren naar je medewerkers en van daaruit verder gaan.

Thema’s: Het Nieuwe Werken, innovatieve werkplekken, Teams

Bronnen: boek; case

Sector: Publieke sector