De C2B revolutie. 7 stappen en 19 praktijkvoorbeelden van crowdsourcing.

2011 – Er is volgens de auteurs een fundamentele verschuiving gaande. Waar de economie zich tot nu toe heeft gericht op de consument (B2C) of op organisaties (B2B), is een nieuwe markt ontstaan: de C2B markt. Hier is het de consument die concepten verzint, het bedrijf helpt te innoveren en de duimschroeven aandraait: bedrijven moeten wel luisteren naar de wensen en behoeften. Anders zal de consument over je heen lopen, zoals het volk bij een echte revolutie dat ook doet.

De klant is het middelpunt, de focus en hij beslist. Zonder deze consument heeft het merk geen bestaansrecht. Dat was hiervoor niet anders, alleen is de macht nu verschoven. De manager heeft niet alle zes de P’s in eigen hand. De werkende consument doet mee in de marketingmix. Alle andere P’s in de mix worden van hun plek geschopt. Hoe kan nu immers nog gesteld worden dat een product, zoals een nieuwe chipssmaak, altijd bedacht moet worden door de Research & Development -afdeling? Wie kan nu nog beweren dat alleen de busbedrijven het beste kunnen bepalen op welke plaats de bushaltes moeten staan? En waarom zouden alle schoenen ontworpen moeten worden door eigen medewerkers? Vaak zijn mensen zelfs bereid meer te betalen voor hun eigen ontworpen schoenen en zullen zij met trots deze schoenen dragen en promoten. Deze voorbeelden lichten op volgorde uit dat Product, Proces, Plaats, Personeel, Prijs en Promotie allemaal onderhevig zijn aan de participatie.

In het boek wordt  een zeven stappenmodel uiteengezet, genaamd het steeringwheel of crowdsourcing, waarmee crowdsourcing doelgerichter kan worden ingezet. Deze stappen bestaan uit een uiteenzetting van wetenschappelijke theorie. Tevens wordt steeds het één-tweetje gemaakt met de praktijk, met gedetailleerde praktijkvoorbeelden. De stappen die besproken worden, zijn hieronder kort toegelicht. 

De steeringwheel of crowdsourcing, de rode draad in De C2B revolutie

Stap 1 – Weet wat crowdsourcing is.
Wanneer je jezelf wilt openstellen, is het goed te weten wat dit betekent. Breng daarom ook allereerst in kaart wat de oceaan is, waarin je wilt gaan zwemmen.
Cases van: Pepsico (Lay’s), KLM en Piet van Helsdingen (oud-ABN-top en Vrije Universiteit). 

Stap 2 – Weet waar je crowdsourcing voor gebruikt.
Het scherp voor ogen hebben wat de doelstellingen zijn, is absoluut leidend voor elk crowdsourcing succes. Wanneer je niet precies weet wat je wilt, weet de crowd dit ook niet. Ook is het onmogelijk te sturen naar een onbekend einddoel. Maar behalve voordelen, kent crowdsourcing ook grote gevaren. Het is belangrijk je goed in te dekken tegen alle risico’s.
Cases van: Sara Lee (Pickwick), Rita Verdonk (Trots op Nederland) en TNO. 

Stap 3 – Weet hoe te crowdsourcen.
Crowdsourcing kan op veel verschillende manieren toegepast worden. Crowdsourcing kan zelfs de strategie en het business model van de organisatie versterken. Sta ook hier goed bij stil en kies de vorm die het meest bij je past.
Cases van: Battle of Concepts, Nine Sigma & Prof. Frank Piller, Magneetfestival, Poptent Inc. en Alexander Osterwalder.

Stap 4 – Seeding the crowd.
In deze stap is het motiveren van de crowd de kern. Weten wat consumenten motiveert is belangrijk om te begrijpen. De kern van het crowdsourcing platform is immers de crowd. De auteurs adviseren om eerst stil te staan bij wie je crowd precies is, en vervolgens te onderzoeken wat hun drijfveer is. Op basis daarvan kan het juiste motivatiebeleid uitgestippeld worden.
Cases van: Lego Group, Boomerang Create en Prof. Brabham. 

Stap 5 – Breeding & Feeding the crowd.
De volgende stap is het ontwikkelen van een platform, of een partij zoeken die er een heeft samengebracht. Bij een eigen platform is het vooral zaak een goede toolkit te hebben, een werktuig waarmee een crowd aan de slag kan gaan. Met betrekking tot uitbesteden kan met de zogenaamde Transaction Cost Theory berekent worden, of het wel voordelig is op lange termijn om crowdsourcing activiteiten uit te besteden.
Cases van: Gemeente Amsterdam, Martijn Staal en Club van Delft. 

Stap 6 – Weeding the crowd.
De laatste stap gaat over het goed managen van crowdsourcing. Elke keuze heeft significante invloed op de motivatie, het platform en het succes van elk initiatief. Dit boek helpt met het maken van de acht belangrijkste keuzes.
Cases van: Nestlé (KIT KAT) en Rabobank.

Stap 7 is het zelf doen. Het is aan de lezer om de daadwerkelijke uitvoering vorm te geven.
Case van: uzelf?

Samenvattend is er veel aan het veranderen, zowel op macro-economisch niveau als specifiek in sectoren. Het betrekken van de consument is steeds meer de kern van het bedrijfsleven aan het worden. De C2B is een nieuwe markt, waarin de organisatie op zichzelf geen waarde meer kan creëren, maar waar de consumenten de uiteindelijke waarde bepalen. Een revolutionaire verschuiving, met ongelimiteerde potentie.

Auteurs: Robert van Meer & Tim Meuleman
ISBN: 978-90-760-5129-1

Keywords: Open innovatie