De arbeidsproductiviteit in het onderwijs

2010 – Dit kaartenboek beantwoordt de vraag wat de overheid en sociale partners kunnen doen om groei van arbeidsproductiviteit in het onderwijs te bevorderen.

Groei van arbeidsproductiviteit is wenselijk vanwege het lerarentekort en om het maatschappelijk rendement van de belastingeuro te verhogen.

Deze studie behandelt drie onderwijssectoren: het Primair Onderwijs (PO), het Voortgezet Onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Per onderwijssector bespreekt dit kaartenboek drie delen. Allereerst is in kaart gebracht hoe de wet- en regelgeving en de cao voor de sector eruit zien. Vervolgens is geanalyseerd hoe deze elementen de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Het derde deel betreft kaarten per sector met maatregelen die de overheid en sociale partners kunnen nemen om arbeidsproductiviteit in het onderwijs te bevorderen. 

Dit kaartenboek werd gemaakt in opdracht van het Netwerk Onderwijsinnovatie, en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het rapport is te bestellen op www.deargumentenfabriek.nl.

Keyword: Sociale innovatie