Datagedreven organiseren

Inspiratiegids voor het ontwerpen en ondersteunen van productieteams

2022 – Workitects en het FlandersMake@UGent Corelab ISyE (Industrial Systems Engineering) maakten deze Inspiratiegids en zij lieten zich zelf inspireren in het in 2018 door hen gestarte Flandres Make-project Manuwin (Manufacturing Workplace Innovation), waarin ze samen optrokken met een aantal Vlaamse maakbedrijven.

Deze inspiratiegids reikt bedrijfsleiders, zaakvoerders, hr- en productiemanagers en andere leidinggevenden uit maakbedrijven, inzichten, methodieken en praktijkvoorbeelden aan om de wend- en werkbaarheid van hun organisatie te verhogen.

De centrale vraag die voor ligt, luidt als volgt:

Kun je als maakbedrijf productiever en klantgerichter worden; de doorlooptijden en levertijden verkorten en tegelijkertijd zorgen voor meer ‘werkgoesting’ en betrokkenheid bij de medewerkers?

Dat kán, door het werk anders of slimmer te organiseren. De bureaucratische werkvorm waarbij mensen afhankelijk zijn van beslissingen van andere afdelingen en leidinggevenden, moet baanruimen voor innovatievere organisatievormen.

De focus in deze Inspiratiegids ligt op het in kaart brengen en aanwenden van relevante data om productieteams anders in te richten en beter te ondersteunen in hun werking en ontwikkeling.

Referentie

Lieven Eeckelaert, Dieter Claeys, Frank de Craecker, Karel Bauters (2022) ‘Datagedreven organiseren – Inspiratiegids voor het ontwerpen en ondersteunen van productieteams’ Workitects vzw.

 

De inspiratiegids kan gedownload worden via: https://workitects.be/publicatie/inspiratiegids-datagedreven-organiseren