Crowdsourcen met de achterban van Xerox Nederland

2011 – Bij Xerox werken de directie en OR samen aan oplossingen. Paul-Peter Feld (director HR & Organisation) en John van den Muijsenberg (voorzitter van de ondernemingsraad) stellen zelfs prikkelend dat zij niet meer onderhandelen. In een interview met OR informatie gaan Feld en Van den Muijsenberg in op de vernieuwende vorm van medezeggenschap bij Xerox: met crowdsourcing zorgen voor meer betrokkenheid van de achterban.  

Co-creatie i.p.v. onderhandelen
Als je het boek Gedeeld Leiderschap van Paul-Peter Feld en Jelle Dijkstra  leest, blijkt al dat we te maken hebben met een niet alledaagse bestuurder en partner van de OR. Dat blijkt ook uit de medezeggenschap bij Xerox. “Onderhandelen veronderstelt twee partijen die tegenover elkaar staan, waarbij het ene ten koste gaat van het andere. Bij een sociaal innovatief bedrijf zoals Xerox past deze benadering niet”, aldus Van den Muijsenberg. Het aandeelhoudersbelang gaat bij Xerox niet ten koste van de belangen van de medewerkers. Volgens Feld zijn de uitdagingen in deze tijd te groot om antagonistisch te denken. Het samen werken aan oplossingen noemen zij co-creatie.

Achterban betrekken
Een concreet voorbeeld van co-creatie zijn de laatste arbeidsvoorwaardenonderhandeling. Samen is gekeken wat het best mogelijke pakket is voor de werknemers. De OR en de directie regelen zo gezamenlijk de arbeidsvoorwaarden. De vakbonden werkten hier niet direct aan mee. Wel zit er een vakbondslid in de OR, die volgens de voorzitter geen moeite heeft met deze werkwijze. “Het gaat immers om de uitkomst van de gesprekken, om het resultaat”. Door het participeren van de OR kan de achterban gemakkelijker betrokken worden. Feld: “Je kan dit zien als een vorm van crowdsourcing. De OR dient als een platform voor de ideeën van de werkvloer”. Dit wordt versterkt door de traditionele OR-publicatie van elk kwartaal, maar ook sociale media wordt voorzichtig ingezet.

Verandering in dialoog
Uiteraard moesten de partijen in het begin wel aan elkaar wennen aan deze nieuwe vorm van medezeggenschap. De OR en bestuurder moesten elkaar helpen in het eigen maken van de terminologie van de ander. “Daarnaast moet je elkaar af en toe op de donder durven geven. Verandering gaat in dialoog en houdt nooit op”, aldus Feld.

Verwijzing
Het volledige artikel Crowdsourcen met de achterban: OR en directie Xerox Nederland onderhandelen niet meer (2011) van J. Janssen uit OR informatie is opgenomen als bijlage.  

Keywords: medezeggenschap & arbeidsverhoudingen