Croonwolter&dros

2019 – Croonwolter&dros is een installatiebedrijf met 2800 medewerkers. 

Sociale innovatie
Dit bedrijf kent ‘kraamkamers’ voor innovatie. In een kraamkamer werken medewerkers aan een innovatie. Het top-management steunt de kraamkamers.
In 2019 werd – als experiment – een kraamkamer sociale innovatie of ‘andere manieren van samenwerken’, in het leven geroepen. Een belangrijke doelstelling is het verhogen van de medewerkerstevredenheid. 

Aanpak
Voor het experiment werd een project uitgezocht met een korte doorlooptijd en een relatief beperkte complexiteit: de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel. In de ontwikkelingsfase werden de mogelijkheden om meer regelruimte te bieden in de uitvoeringsfase door de staf verkend. Voor de uitvoering werden enthousiaste collega’s geselecteerd. Er werden drie aandachtsgebieden gekozen waarbinnen de monteurs en werkvoorbereiders extra regelruimte zouden krijgen:

  1. Leren en verbeteren. Waarbinnen het feedback geven door medewerkers aan leidinggevenden en het zelf kiezen van wie je feedback wil, een element is. En ook werd een dagelijkse of wekelijkse stand up ingevoerd om te bespreken wat goed ging en wat niet en hoe te voorkomen dat er iets misgaat.
  2. Het verdelen van de taken door de monteurs
  3. Comfortabel werk: de medewerkers kunnen beschikken over een budget om de bouwkeet in te richten of samen iets leuks te doen.

In een maandelijks overleg tussen ontwikkelkamer en uitvoeringskamer worden de tevredenheidsmetingen besproken en verbeterpunten gesignaleerd en opgepakt. Om de maand schuiven ook de operationeel directeur en HR-directeur aan bij dit werkoverleg. 

Resultaat
De uitvoeringsfase is in september 2019 gestart. Er waren bij het maken van deze casebeschrijving nog geen resultaten beschikbaar.

Lessons learned
Voor experimenten met innovatie is het raadzaam om medewerkers te zoeken die enthousiast zijn en de vrijheid aankunnen.
Tijdens het experiment de vinger aan de pols houden: voelt iedereen zich er nog goed bij?
Geef medewerkers de ruimte om te leren en verbeteren, onderling taken te verdelen en de werkplek comfortabel in te richten.
Zorg voor afstemming tussen top en werkvloer. 

Referentie
Croonwolter&dros’ In: ‘Slimmer werken, anders organiseren. Wat bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen leren van sociale innovatie elders’; Rick Hollen & Niels van der Weerdt. Onderzoekscoördinator: Henk Volberda. Een uitgave van het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI).
De casebeschrijving is als bijlage toegevoegd.
Over het hele RISI rapport bestaat ook een item in deze kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/slimmer-werken-anders-organiseren/

  

Thema’s: Dynamisch management & Leiderschap
Sector: Installatiebranche
Bron: Case