Creatieve dialoog moet inzetbaarheid werknemer vergroten

2011 – Hoe kun je tot aan het pensioen vakinhoudelijk blijven groeien en bloeien? Wie nu goed is in zijn vak kan over drie of vijf jaar al op achterstand staan. Alle reden, vindt hoogleraar employability Aukje Nauta, om in een creatieve dialoog tussen werkgever en werknemer afspraken te maken over inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.

In dit artikel wordt betoogd dat een levenslange loopbaan bij dezelfde werkgever verleden tijd is. Er doorbraken nodig zijn in arbeidsrelaties, mede om flexibele inzetbaarheid ook tot volwaardige arbeid te maken. Het blijvend ontwikkelen van kennis en competenties bevordert verdieping, loopbaankansen, productiviteit en arbeidsmarktkansen. Om duurzame inzetbaarheid te realiseren zijn maatwerkafspraken nog middels een creatieve dialoog tussen werkgever en werknemer.

Verwijzing
Het volledige artikel Creatieve dialoog moet inzetbaarheid werknemer vergroten (2011) van Loek Kusiak uit Sigma/Kluwer is opgenomen als bijlage.

Keywords: Duurzame inzetbaarheid & Arbeidsverhoudingen