Covid-19: de zorg, vermoeid maar paraat.

De coronacrisis dwingt tot andere relatie tussen leiding en medewerker

2020 – Op ManagementSite presenteert Lenette Schuijt een aantal lessen die getrokken kunnen worden uit de ervaringen opgedaan in de zorg, gedurende de eerste golf van corona-patiënten die daar begin 2020 binnen rolde.

De bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten van de Monitor Gezond Werken die de Stichting IZZ tijdens de Covid-19 uitbraak uitvoerde in ziekenhuizen, in gehandicaptenzorg, GGZ en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. 12.000 zorgmedewerkers deden mee. In het artikel staat ook een aantal voorbeelden van oplossingen die in ziekenhuizen en zorginstellingen werden gevonden om werkdruk en stress het hoofd te bieden..

Monitor Gezond Werken, enkele resultaten

88% van de ondervraagden piekert vaak over de gevolgen van het coronavirus; 11% voelt zich vaak of altijd emotioneel uitgeput, en nog eens 11% voelt zich vaak of altijd lichamelijk uitgeput.

Veel medewerkers hebben er last van dat het protocol van hun werkgever voortdurend verandert en dat ze niet weten wanneer de situatie weer ‘gewoon’ wordt.

Gemiddeld genomen werd in die eerste Covid-19 periode minder werkdruk gevoeld (met uitzondering van zorgmedewerkers in direct contact met corona patiënten). Dat kwam omdat in die periode veel regels tijdelijk waren losgelaten. Ziekenhuisbestuurders negeerden bestaande informatiesystemen en belden elkaar rechtstreeks om COVID-patiënten over te brengen naar andere locaties.

Oplossingen in de praktijk

Enkele voorbeelden uit het artikel:

In een ouderenzorginstelling in het zuiden van het land schakelden de managers – noodgedwongen- over op een vorm van mission command, waarbij zij alleen de bedoeling formuleerden en enkele criteria, en de uitvoering in de handen legden van de medewerkers.

Leidinggevenden en werkgevers zijn meer gaan communiceren met zorgmedewerkers en gaven meer prioriteit aan gezond en veilig werken.

Er zijn samenwerkingen tot stand gekomen tussen zorginstellingen en ROC’s om zij-instromers versneld op te leiden tot verzorgende, bijvoorbeeld met ROC Friese Poort. Een ander voorbeeld van samenwerking is het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel, waarin Hogeschool Avans, werkgeversorganisatie Transvorm en het regioteam van VWS met elkaar er voor zorgen dat medewerkers in de zorg blijven werken.

Bij Zorg-Accent luistert het crisisteam nadrukkelijk naar de adviezen van vakmensen en specialisten en bepalen hun beleid op deze gesprekken.

Het OLVG heeft intern mensen opgeleid (een Peer Support Group) om hun collega’s mentaal te ondersteunen.

 

TIPS voor leidinggevenden

  • Vraag medewerkers welke administratieve last je van hun schouders kunt halen en ga dat regelen!
  • Zorg voor heldere communicatie, niet alleen van een beslissing, maar ook van de overwegingen daarbij.
  • Zet mantelzorgers, studenten, uitzendkrachten en vrijwilligers in bij niet-rechtstreekse zorgtaken.
  • Vermijd de valkuil van directief sturen, maar betrek zoveel mogelijk vakmensen, specialisten en belanghebbenden bij beslissingen.
  • Nodig mensen uit die in oorlogsgebied of andere crisis hebben gewerkt en leer van hun perspectieven.
  • Geef persoonlijke aandacht aan medewerkers en bescherm hen tegen onveilige situaties.
  • Houd oog voor elkaar. Maak ondanks de drukte tijd vrij om verhalen, ervaringen en emoties te delen.

 

Referentie

Lenette Schuijt, ‘Covid-19: de zorg, vermoeid maar paraat. De coronacrisis dwingt tot andere ralatie tussen leiding en medewerker.’ In: ManagementSite, coverstory 13 okt. ’20.

 

Thema’s: Dynamisch management & leidinggeven, Zelfsturing

Sector: zorg en welzijn

Bron: artikel