Contouren van een mooi vak

2009 – Goos Westerlaken, OR-trainer met 30 jaar ervaring, heeft zijn kennis, kunde en ervaring opgetekend in het boek “OR trainer; contouren van een mooi vak”. Het is een praktijkgids voor nieuwe OR-trainers, maar ook de ervaren OR-trainer kan met dit boek zijn voordeel doen. Op de bijgeleverde CD staat cursusmateriaal dat vrij mag worden gebruikt en bewerkt voor eigen trainingen.

ISBN: 978 90 9024703

Keywords: Arbeidsverhoudingen