Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles

A conference paper

2024 – In deze congresbijdrage pogen de auteurs een brug te slaan tussen de visie van psychologen op functie- en werkontwerp enerzijds en die van sociologen/sociotechnici anderzijds.

Terwijl sociologen een sterke interesse hebben in de arbeidsverdeling, het arbeidsproces en sociotechnische ontwerpaspecten, benadrukken psychologen het belang van menselijke behoeften en menselijke bevrediging. Sociologen benadrukken dat strategische en organisatorische keuzes voorwaardelijk zijn voor de kwaliteit van werk, terwijl psychologen zich richten op benaderingen die passen bij de persoon en de omgeving (P-E fit, person-environment fit).

Het recent door Australische collega’s ontwikkelde SMART-work design model is een eerste paal voor die brug. In die aanpak worden individuele, team- en organisatorische elementen geïntegreerd. Het verbindt menselijke behoeften, functiekenmerken en organisatorische omstandigheden met elkaar. In Europa (vooral in België, Nederland en Scandinavië) hebben onderzoekers het sociotechnisch ontwerpdenken gekoppeld aan organisatieontwerpprincipes voor de productie-organisatie en criteria voor de kwaliteit van het werk: de Moderne Sociotechniek.

Dit artikel is bedoeld om de discussie te stimuleren over de manier waarop elementen van de SMART werk-ontwerpaanpak en van de ‘moderne sociotechniek’ kunnen worden geïntegreerd tot een integrale aanpak. Dit in de hoop dit er aan bijdraagt dat HR-professionals en ingenieurs makkelijker met elkaar kunnen werken aan werk- en functieherontwerp.

 

Referentie

Peter Oeij, Steven Dhondt & Fietje Vaas: ‘Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles’. Paper voor: “Work Design for Success: Innovative Research and Leading-Edge Practice”; The 2024 Centre for Transformative Work Design Conference, Perth, Western Australia | 13-14 February 2024

 

Het paper is te downloaden via de knop hieronder