Complete Guide to Flexible Working

2001 – Al sinds meerdere jaren is er sprake van flexibiliteit op het gebied van werk: mensen werken parttime, tijdelijk, op contractbasis enzovoorts. Het Verenigd Koninkrijk wordt zelfs gezien als de meest flexibele arbeidsmarkt in Europa. Voor de meeste mensen betekent werk nog steeds kantoren, bureaus, woon-werkverkeer en vastgestelde uren. Naar je werk gaan staat vaak gelijk aan het maken van een tripje naar de plaats waar het bedrijf waarvoor je werkt is gevestigd.

Nieuwe vormen van werken groeien naarmate de technologie steeds beter en goedkoper wordt. We raken gewend aan termen als telewerken en virtuele kantoren. Waar eerst alleen flexibiliteit bestond in uren en contracten bestaat er nu ook flexibiliteit in locatie. In dit nieuwe tijdperk van informatievoorzieningen is ‘het kantoor’ niet langer een gebouw. Het is een zeer uitgebreid netwerk van communicatiesystemen verspreid over de hele wereld. Een groot deel van het werk kan overal gedaan worden: op kantoor, thuis of in de trein – eigenlijk overal waar het netwerk bereik heeft.

Vandaag de dag is het vaak makkelijker om het werk te verplaatsen naar de werknemer dan andersom. Wanneer flexibel werken goed geïmplementeerd wordt kan het de kosten verlagen, de productiviteit een boost geven en veel voordelen opleveren voor zowel werknemers, klanten als het management.

Is het tijdperk van flexibel werken dan volledig bereikt? Nog niet helemaal. Het probleem is dat maar weinig werkgevers volledig op de hoogte zijn van de voordelen en dat nog minder werkgevers goed voorbereid zijn op deze revolutie en de effecten die flexibel werken kan hebben op de bedrijfscultuur, de faciliteiten en het management.

Deze gids, uitgebracht door Toshiba in samenwerking met HOP Associates, is bedoeld om managers van grote organisaties te helpen omgaan met deze punten: door het ontdekken van de kansen en mogelijkheden en door te leren van kennis en ervaringen van andere organisaties en eerdere onderzoeken. Uiteindelijk leidt dit tot een beter begrip van flexibel werken en draagt het bij aan een betere implementatie van deze nieuwe vorm van werken. De gids benadrukt het belang van ‘totale flexibiliteit’: het maximale uit flexibel werken halen kan alleen worden bereikt als organisaties zich hierop richten en niet alleen op het uitwerken van maar een paar flexibele werkvormen. Betere resultaten zijn bijvoorbeeld pas te behalen wanneer flexibele uren worden gecombineerd met flexibele werkplekken en zijn meer effectief wanneer werkgevers ook investeren in overzichtelijke processen en communicatie met de klanten.

Deze gids is onderverdeeld in vier onderdelen:

·

Het begrijpen van flexibel werken binnen het tijdperk van informatie

·

De componenten van flexibel werken

·

Bedrijfsvoordelen integreren met bredere doelstellingen

·

De implementatie van het eigen flexibel-werkenproject

Het doel van deze gids is om zowel de lezer te informeren over de mogelijkheden van flexibel werken als om hem te begeleiden bij de implementatie. De gids biedt een overzicht van speerpunten en vooruitzichten op het gebied van mogelijkheden, faciliteiten, technologie en HRM. Daarnaast is aandacht voor het combineren van organisatiedoelen met bredere doelen zoals maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

Naast deze gids is tevens meer informatie online te vinden via www.flexibility.co.uk. Hier is naast informatie ook een forum te vinden voor flexibele werkers en zijn de digitale versies van tools beschikbaar die ook besproken worden in de gids.

De Complete Guide To Flexible Working (2001) van Toshiba en HOP Associates is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren, slimmer werken