Communicatieklimaat, tevredenheid en sociale innovatie

2009 – Innovatie is een cruciale factor bij het verbeteren van organisatieprestaties binnen het bedrijfsleven, want innovaties zijn nodig om de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Nederlandse bedrijven excelleren in technologische innovaties en kennisontwikkeling, maar er kan in ons land nog veel verbeteren als het gaat om het benutten van kennis. Sociale innovatie in organisaties is een samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe management vaardigheden, het hanteren van innovatieve organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen om zo het concurrentievermogen en de productiviteit van een organisatie te verbeteren.

In de huidige literatuur wordt echter nog te weinig stilgestaan bij het sociale aspect van sociale innovatie. Dit empirisch onderzoek benadert sociale innovatie vanuit een sociaal wetenschappelijk oogpunt. Een onderzoek naar de wijze waarop communicatieklimaat en werknemerstevredenheid sociale innovatie in organisaties kunnen bevorderen.

Onderzoeksvraag

Op welke manier kunnen communicatieklimaat en werknemerstevredenheid in een organisatie bijdragen aan sociale innovatie?

Doel

Inzicht verkrijgen in de kern van sociale innovatie; hoe kan in een organisatie, van binnenuit en op de mensen gericht, met een goed communicatieklimaat en tevreden medewerkers sociale innovatie tot stand komen?

Aanpak

Met analyses op data verkregen uit vragenlijsten die zijn ingevuld door 3007 respondenten, zijn de verbanden onderzocht tussen de verschillende aspecten van communicatieklimaat en werknemerstevredenheid met betrekking tot sociale innovatie principes.

Conclusies

Communicatie is van groot belang om medewerkers te laten participeren in het bedrijfsproces en ze te stimuleren en motiveren om mee te denken over slimme werkwijzen. Een belangrijke factor hierbij is open en eerlijke communicatie, zodat zij zich betrokken voelen en weten dat er geen belangrijke informatie voor hen achtergehouden wordt. Daarbij wordt er met informatievoorziening voor gezorgd dat medewerkers overzicht en inzicht krijgen in het gehele bedrijfsproces, zodat zij mee te kunnen denken over de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Met verbetering van de communicatie ontstaan echter wel verwachtingen bij medewerkers, dit heeft tot gevolg dat zij kritisch zullen zijn zodra dit niet naar behoren gebeurd. De tevredenheid over communicatie is van groot belang. Communicatie kan dus niet tijdelijk ingezet worden om sociale innovatie te bevorderen. Het moet de norm zijn waarnaar constant gehandeld wordt door iedereen in de organisatie.

Zie voor het onderzoeksrapport Communicatieklimaat, tevredenheid en sociale innovatie (2009) van Krista de Wolff de bijlagen.

Keywords: innovatie&innovatievermogen, sociale innovatie, monitoring & evaluatie