Column Dany Jacobs: Sociale- versus Technologische Innovatie

2014 – In de column: Sociale innovatie versus technische innovatie; beveelt Dany Jacobs het lezen aan van enkele publicaties waarin het belang van sociale innovatie voor een duurzame economische groei wordt aangetoond of juist wordt onderschat (wat met name voor het laatste rapport geldt).

Het betreft:

  • Het WRR-rapport: Naar een lerende economie;
  • Het AWT-advies: De kracht van sociale innovatie;
  • Het Panteia/EIM & RSM onderzoek: Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt;
  • Het boek van Erik Brynjolfson en Andrew McAfee (MIT): The second machine Age;
  • Het rapport van het consortium: FME, TNO, Min.EZ, KvK en VNO-NCW: Smart industry. Dutch industry fit for the future.

De column is als bijlage toegevoegd.

Thema: Sociale innovatie

Sector: nvt

Bron: multimedia