Co-creatie en participatie bij cao-onderhandelingen ING

2011 – Bij ING Verzekeren (Nationale Nederlanden) is met de medezeggenschap, de vakorganisaties en ING in een co-creatief proces, een cao tot stand gekomen, waarbij medewerkers ook zijn betrokken. Ike Wiersinga, onderhandelaar namens CNV Dienstenbond, en Lucas de Jong, medewerker bij Nationale Nederlanden, vertellen hierover. Vertrouwen blijkt de basis van dit proces van totstandkoming van de cao. Je kwetsbaar durven opstellen en uit de loopgraven komen, vergt dan lef. Het proces van samen creëren in vertrouwen heeft ook zijn weerslag gehad op de inhoud van de cao. Vier thema’s stonden daarin centraal: samenwerkingsrelatie als echte sociale partners; vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling;  performance-management, beoordeling en beloning; bereidheid om medewerkers eigen keuzen te laten maken.

Keywords: arbeidsverhoudingen, co-creatie, medezeggenschap & cao-vernieuwing