Checklist Dialoog in Arbeidsorganisaties

Checklist Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties

TNO

Wat is het?

De checklist Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties is een instrument waarmee de arbeidsrelaties in een organisatie op maakt gemaakt kunnen worden. Dit instrument fungeert als een ‘ideeënbus’ dat doorkijkjes biedt in mogelijkheden. Het is geen instrument dat voorschrijft hoe het hoort of moet.

Deze checklist is relevant voor bedrijven die zich kunnen vinden in één of meer van de volgende aspecten:

-Onze loonkosten zijn buitenproportioneel.

-Ons personeel onvoldoende flexibel.

-We kunnen de juiste mensen niet (op de juiste plek) krijgen.

-Er is te weinig open communicatie in onze organisatie.

-Medewerkers maken zich zorgen over de afstemming werken en privé.

-We hebben veel overwerk.

-De CAO is beklemmend.

-Ons personeelshandboek is rigide.

-Door personele problemen hebben we moeite met levertijd en kwaliteit.

-Onze medewerkers zijn onvoldoende gemotiveerd en betrokken.

-Wij zijn te weinig slagvaardig en innovatief.

-De werksfeer en de werkdruk zijn punten van zorg.

-De kwaliteit van leidinggeven moet verbeteren.

-We hebben meer uitzendwerk dan we zouden willen.

-Wij moeten beter tegemoet komen aan wensen van onze medewerkers.

De Checklist Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties (2007) van Oeij, P., Goudswaard, A., Huiskamp, R. en Nauta, A. en is te vinden in de bijlagen. Zie voor meer informatie ook het bijbehorende artikel Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties.