Carrièrebitches en Papadagen: hoogste tijd voor Het Nieuwe Werken

2011 – Wat hebben verspilling van talent, milieuvervuiling, files, stress op het werk en in het gezin met elkaar gemeen? Ze komen voort uit een starre manier van werken, gebaseerd op de roestige hiërarchie van het industriële tijdperk. Juist nu we langer moeten doorwerken, de overheid zich terugtrekt en snelwegen dichtslibben, groeit de behoefte aan flexibiliteit op alle fronten. Hoogste tijd voor het Nieuwe Werken.

Vurig pleidooi voor de bezem door het werkende leven
Het Nieuwe Werken betekent een omslag in de oude 9-tot-5-mentaliteit. Daarmee groeien niet alleen de productiviteit en het onderlinge vertrouwen, maar ook de mogelijkheid tot zelfontplooiing – zowel voor carrièrevrouwen als voor zorgvaders. Maar, vraagt Roos Wouters zich af, waarom is het Nieuwe Werken niet allang praktijk?

Roos Wouters neemt ons mee in haar verwondering over verschillende feministische stromen en haar eigen strijd voor femanisme. Ze doet op openhartige wijze verslag van haar gesprekken met onder meer Hedi d’Ancona, Ineke Hoekman (Microsoft), Alexander Rinnooy Kan en Agnes Jongerius. Op journalistieke en soms bijna autobiografische wijze beschrijft zij de (on)mogelijkheden van het Nieuwe Werken.

Carrièrebitches en papadagen is een persoonlijk pleidooi voor sociale innovatie van een bevlogen vrouw die constateert dat de wereld gevaarlijk lang blijft steken in ouderwetse organisatiepatronen.

Verwijzing:
Meer informatie over het boek Carrièrebitches en papadagen (2011)van Roos Wouters vindt u op: www.rooswouters.nl.

Keyword: Het Nieuwe Werken