Carriere met kikkersprongen - Met succes werken aan inzetbaarheid

Er bestaan veel instrumenten om inzetbaarheid te bevorderen, maar voor succes is een integrale aanpak nodig. De leidinggevende moet daarvoor het initiatief nemen en een dialoog met zijn medewerkers aangaan over het verbreden van hun inzetbaarheid. En de medewerker moet ‘baas in eigen loopbaan’ worden. Dit artikel bespreekt de strategische noodzaak van inzetbaarheid, de determinanten ervan, de redenen waarom nog veel organisaties hier onvoldoendes scoren en de aanpak die nodig is om wél met succes aan inzetbaarheid te werken.

De valkuil van inzetbaarheidinstrumenten is een vaakgenoemde reden bij organisaties waar de inzetbaarheid nog niet goed van de grond komt. Deze instrumenten zijn van groot belang, maar het blijven instrumenten. Om werknemers te motiveren is meer nodig. En hier falen ook veel managers: er wordt te weinig aangestuurd op inzetbaarheid binnen de organisatie. Bedrijven die over inzetbare medewerkers beschikken zijn flexibel en innovatief en vergroten daarmee hun overlevingskansen. Hierbij is het belangrijk dat de leidinggevende coacht en inspireert; dat baanzekerheid wordt vervangen door ontwikkelingsmogelijkheden en dat er veel aandacht wordt besteedt aan de dialoog tussen leidinggevende en medewerker.

Dit artikel pleit voor een integrale aanpak. Geef mensen de ruimte om ‘baas in eigen loopbaan’ te worden en communiceer dit op alle mogelijke manieren. Investeer in instrumenten en laat zien dat het leuk en nuttig is om er gebruik van te maken. Werk ten slotte samen (leidinggevende én medewerker) aan een actieve dialoog tussen beiden. Zo wordt inzetbaarheid een kwestie van maatwerk in arbeidsrelaties.

Zie voor het volledige artikel Carrière met kikkersprongen van A. Nauta et al. uit Gids voor Personeelsmanagement 10/2008 de bijlagen.