Career Success: Employability and the Qualuality of Work Experiences

 

2019 – In dit hoofdstukin het ‘International Handbook of Career Guidance‘ betogenAnnelies van Vianen, Irene de Pater en Paul Preenen dat werknemers vanwege de veranderende arbeidsmarkt hun loopbaan anders dan voorheen en wel in termen van ‘inzetbaarheid’ (employability) zouden moeten beoordelen.
Zij stellen dat werknemers hun inzetbaarheid in het bijzonder kunnen vergroten door uitdagend werk te doen. Kwalitatief goede functies bieden uitdagingen die leren en ontwikkelen bevorderen. In deze functies worden interesses gewekt en de werkhouding en het inzicht in de eigen vaardigheden bevorderd. Uitdagende functies bevorderen voorts de organisatorische competenties van mensen en hun kansen op promotie.
Of mensen uitdaging ervaren in hun baan, hangt mede af van hun eigen initiatieven. Uit onderzoek blijkt dat intrinsiek gemotiveerde mensen die uit zijn op beheersing en begrip van hun taken en die zelfbewust en proactief zijn, eerder een uitdagende taak aangaan dan collega’s die extrinsiek gemotiveerd zijn, prestatie gericht, weinig zelfbewust en passief.

Maar het uitdagende karakter van een functie hangt ook af van factoren in de werksituatie, zoals de verdeling van (uitdagende) taken door collega’s en supervisors.

De auteurs concluderen dat vooral de directe managers de uitdaging, inzetbaarheid en het succes in de loopbaan van werknemers kunnen beïnvloeden door een lerende houding bij hun mensen te bevorderen, taken te delegeren en toe te zien op de verdeling van uitdagende taken over de mensen in het team. Voorts kunnen organisaties bevorderen dat afspraken over ontwikkelingsfaciliteiten (i-deals) worden gemaakt en zijn kunnen functies ontwerpen die zowel uitdagend als bereikbaar zijn.

Referentie
‘Career Succes: Employability and the Quality of Work Experiences’; Annelies E.M. van Vianen, Irene E. de Pater, Paul T.Y. Preenen. In: ‘International Handbook of Career Guidance’. J.A. Athanasou; H.N. Perera (Eds.) Springer Nature, Switserland AG, 2019 pp 241 – 262. 

 

Thema: Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling
Sector: nvt
Bron: Artikel