Cao de Bijenkorf 2015 – 2017

2016 – In oktober 2015 bereikten De Bijenkorf en twee vakbonden een akkoord over de cao die een looptijd heeft van juli 2015 tot juli 2017. Aan dit akkoord was een intensief co-creatieproces vooraf gegaan. 

Co-creatie

In het co-creatie traject zijn de arbeidsvoorwaardelijke thema’s en eerste inhoudelijke richtingen bepaald waarover uiteindelijk door CAO partijen een akkoord zou moeten worden bereikt. Dit traject heette “ In Balans” en heeft plaatsgevonden van mei 2015 tot en met de eindpresentatie op juli 2015. Hierbij waren de Bijenkorf medewerkers, vakbonden, de Bijenkorf als werkgever en OR-leden betrokken. 

Innovatieve afspraken

Er komt één cao voor alle loonschalen. Naast loonsverhoging werden onder meer de volgende vernieuwende afspraken gemaakt. Het Jeugdloon wordt afgeschaft in drie stappen tot 2017; van 23 jaar nu naar 20, naar 19 naar 18 jaar als vakvolwassen leeftijd. Er zijn ongeveer 280 jeugdigen waarvoor dit geldt. Alle medewerkers krijgen de beschikking over een ’vitaliteitsbudget’ waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal contracturen (max. 500 euro). Dit budget kan worden ingezet voor opleiding, loopbaanadvies, sportactiviteiten of  leefstijl advies.

De zondagtoeslag wordt verlaagd van 100% naar 50%; de nachttoeslag verhoogd van 40% naar 100%. Op feestdagen is en blijft de toeslag 100%. Medewerkers krijgen meer zeggenschap over de arbeidstijden. Er zal meer inzicht en voorspelbaarheid worden geboden in de roosters. En er komt een proef in twee filialen met betere roosters; met name het 3 wekelijks roulerend rooster zal worden beproefd. Nieuwe medewerkers (vanaf 1 jan. 2016 in dienst) krijgen jaarlijks een winstdelings percentage van minimaal 2 en maximaal 6%. Medewerkers die op die datum al in dienst waren, kunnen kiezen voor winstdeling in plaats van een vast percentage (4%) kerstgratificatie.

Per 2017 worden periodieken toegekend (voor medewerkers die nog niet aan het einde van hun schaal zijn) op basis van een beoordeling van de prestaties (Performance Management Systeem) voorheen betrof dat een jaarlijkse automatische verhoging.

De Bijenkorf zal de twee vakbonden FNV Handel en CNV Dienstenbond de mogelijkheid geven om zich te profileren binnen de Bijenkorf om zodoende een groter draagvlak te creëren onder de medewerkers van de Bijenkorf voor hun werk. 

Referentie

Zie de websites van de cao partijen. De volledige tekst van het cao-akkoord is als bijlage toegevoegd. 

Thema: Cao-vernieuwing

Sector: Handel, zakelijke dienstverlening

Bron: cao