CAO-Architectenbureaus 2015 – 2017

2015 – De cao voor Architectenbureaus is in 2015 overeengekomen tussen werkgeversvereniging BNA (Branchevereniging Nederlandse Architecten) en de werknemersverenigingen van de FNV, CNV Vakmensen en de Unie. Deze cao bevat een aantal vernieuwende elementen. 

Vernieuwingen

Het ‘jaarurensysteem’ biedt ruimte voor afspraken op maat. Zo kunnen de bureaus pieken en dalen opvangen en voor werknemers een goede balans tussen arbeid en privé vinden.

Iedere medewerker beschikt per jaar over 35 ‘persoonlijke uren’ te besteden aan opleiding en ontwikkeling, waarover in een jaarlijks gesprek afspraken worden gemaakt.

Startende architecten krijgen in de beroepservaringsperiode van twee jaar het minimumloon; de deelnamekosten  zijn voor rekening van de werkgever.

Er is een hoofdstuk in de cao opgenomen waarin voorschriften staan voor architectenbureaus in hun rol als opdrachtgever van zzp-ers. Het tarief van een zzp-er dient opgebouwd te worden als was er sprake van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioensparen en reserveringen voor opleiding en verlof. Deze posten zijn gerelateerd aan de cao. Zo wordt concurrentie op lonen tussen werknemers en ZZP-ers voorkomen.  

Voorbereiding van de cao-onderhandelingen

Deze cao-onderhandelingen zijn voorbereid door de SFA, de Stichting Fonds Architectenbureaus, dat is opgericht en wordt bestuurd door architectenbureaus en bonden. De missie van SFA is het bevorderen van het werken in architectenbureaus, zowel het sociaaleconomisch functioneren van bureaus als het welzijn van de mensen.

De conclusie van de voorbereidende gesprekken was dat ‘de cao moet een gelijk speelveld bieden voor alle werkenden in de branche en meer wendbaarheid voor de bureaus mogelijk maken’.  

Referentie

De cao tekst is als bijlage toegevoegd. Bovenstaande is met name op de inleiding bij de cao-tekst gebaseerd. Zie verder de website van SFA www.sfa-architecten.nl.