Can teams benefit from using a mindful infrastructure when defensive behaviour threatens complex innovation projects?

2016 – In het International Journal Project Organisation and Management doen Peter Oeij, Steven Dhondt, Jeff Gaspersz en Ernest de Vroome verslag van de resultaten van een exploratief onderzoek naar de effectiviteit van teams die werken aan innovatieprojecten.               

Probleem-  en vraagstelling

Innovatie projecten zijn vaak gedoemd te mislukken. Het  zijn complexe projecten die vaak defensieve reacties oproepen zonder dat betrokkenen zich dat bewust zijn, zo veronderstellen de schrijvers. Ook het management handelt vaak traditioneel volgens de ‘iron triangle’ van tijd, budget en te behalen resultaten. Veel mislukkingen zouden daaruit verklaard kunnen worden omdat een innovatie project juist een tegengestelde reactie nodig heeft.

Bij High Risk Organisations (HRO’s), zoals een kerncentrale of een verkeerstoren, is dat ook vereist. In HRO’s trainen ze het personeel en de managers om niet reflexief en routinematig te reageren. Een ‘mindful infrastructure’  zorgt er voor dat ze juist bewust en weldoordacht handelen.

Een mindful structure is er als er 1) psychologische veiligheid in het team is, 2) er sprake is van ‘team leren’ en 3) team mindfulness. In de literatuur (Weick & Sutcliff, 2007)  wordt  team mindfulness omschreven als: er is in het team een gedeelde oriëntatie waarbij men voortdurend waakzaam is voor onverwachte gebeurtenissen en voor wat mis kan gaan tijdens het project.

Is er inderdaad sprake van defensief gedrag in teams bij complexe innovatie projecten? En zou zo’n mindful infrastructure ook deze teams kunnen helpen en zo het aantal mislukkingen beperken? Dat zijn de vragen in deze verkennende case study. 

Methodologie

De auteurs deden een verkennende case study, naar de uitvoering van complexe innovatieprojecten door teams in een technologisch onderzoeksinstituut in Nederland. Ze pasten het model van ‘triangulatie’ toe; drie methodes die elkaar moeten versterken en diepte geven. Er werden diepte-interviews gehouden met de teammanagers. Team-observaties werden gedaan, waarbij video-opnames werden gemaakt waaruit later door experts werd opgemaakt of er inderdaad defensief gedrag was. En er werd een survey gedaan. 

Resultaten

Er bleek uit de interviews dat inderdaad vaak sprake is van complexe projecten. En bij zulke complexe innovatie projecten kon ook defensief gedrag van teamleden geobserveerd  worden. Maar als sprake was van een ‘mindful infrastucture’ ging dat samen met positieve project- resultaten in de beleving van de ondervraagde teamleden, die met de survey gemeten werd. 

Reference

Oeij, P.R.A., Dhondt, S.,Gaspersz, J.B.R. and de Vroome, E.M.M. (2016) ‘Can teams benefit from using a mindful infrastructure when defensive behaviour threatens complex innovation projects?’,  Int. J. Project Organisation and Management, Vol. 8, No. 3, pp.241–258.

URL: https://www.inderscience.com/link.php?id=78272