Can High-involvement Innovation Practices improve Productivity and the Quality of Working-life simultaneously? Management and Employee Views in Comparison

2014 – In dit artikel onderzoekt de schrijfster Elise Ramstad het effect van participatieve sociale innovaties (‘high-involvement innovation practices, HIIP’s) op verbetering van de productiviteit én van de kwaliteit van de arbeid (Quality of Working Life, QWL). HIIP verwijst naar maatregelen ter vernieuwing van management, organisatie en arbeid die permanente verbetering en brede participatie beogen. Concrete maatregelen die in de studie worden betrokken zijn: gedecentraliseerde besluitvorming, ondersteuning door de lijnmanager, ontwikkeling van competenties, interne en externe samenwerking.  

Een tweede onderzoeksvraag is welke kenmerken van het veranderingsproces gelijktijdige verbetering van productiviteit en QWL bepalen.    

De data

De data komen uit het evaluerende onderzoek dat werd gedaan in het kader van het Finse Organisatieontwikkelingsprogramma TYKES (2004 – 2010). TYKES was een overheidsprogramma ter stimulering van gelijktijdige verbeteringen in productiviteit en QWL in arbeidsorganisaties door veranderingen in arbeid, management en organisatie. De informatie die is verkregen uit twee surveys, werd gecombineerd voor dit artikel, te weten: een survey met betrekking tot HIIP’s en een self-assessment survey over de projectresultaten. Het totaal aantal respondenten is 253 van 163 arbeidsorganisaties.

Zowel medewerkers als managers vulden de vragenlijsten in en de antwoorden van die twee groepen werden vergeleken.   

Resultaten

De analyse laat zien dat door de overheid gesubsidieerde vernieuwingen in arbeidsorganisaties goede instrumenten opleveren om zowel de productiviteit te verhogen als de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. De resultaten laten zien dat HIIP’s, waaronder gedecentraliseerde besluitvorming, competentie ontwikkeling, interne en externe samenwerking er  toe doen als het gaat om het bereiken van betere resultaten voor productiviteit én QWL, zowel volgens managers als volgens medewerkers. 

Bovendien wordt het belang onderstreept van actieve management en medewerkers’ participatie in het veranderingsproces alsmede van de aanwezigheid van mensen met goede project management vaardigheden. Met betrekking tot de ondersteunende rol van lijnmanagers bij innovatieve activiteiten van medewerkers, waren de medewerkers zelf kritischer dan de managers en er werd geen steun gevonden voor de veronderstelde positieve relatie met gelijktijdige verbetering van productiviteit en QWL.  

Referentie

Ramstad, E. (2014).‘Can High-involvement Innovation Practices improve Productivity and the Quality of Working-life simultaneously? Management and Employee Views in Comparison’. In: Nordic journal of working life studies Volume 4, Number 4, December 2014. Het artikel is als bijlage opgenomen.  

Thema’s: Dynamisch management en Leiderschap, Monitoring en evaluatie

Sector: n.v.t. 

Bron: artikel, onderzoeksrapport