Bruynzeel Storage Systems - Slimmer werken

2013 – ‘Bruynzeel Storage Systems’ ontwikkelt innovatieve en ruimtebesparende opslagoplossingen voor onder andere kantoren, archieven, bibliotheken en musea. Bruynzeel is gevestigd in Panningen (Limburg) en levert wereldwijd opslagoplossingen via een internationaal netwerk van verkoopkantoren en dealers. Er werken zo’n 140 medewerkers: in productie, inkoop, kwaliteit, onderhoud, marketing, commerciële binnendienst, export, verkoopkantoor Nederland, IT, R&D, financiën en P&O.

Van A naar (nog) Beter
Bruynzeel Panningen werkt reeds geruime tijd met een KPI (Key Performance Indicator) systeem om efficiënter en met minder kosten te kunnen gaan produceren. Om medewerkers hierin mee te nemen, werd in 2012 een ‘world class manufacturing’ (WCM) traject ingezet met daaraan gekoppeld een

2-jarig opleidingstraject op MBO 2 niveau voor 29 medewerkers in logistieke en operator functies. Met verschillende cursussen en workshops wordt hiermee de basis gelegd voor het begrip ‘lean’. Er worden wekelijks whiteboard meetings georganiseerd waarin medewerkers suggesties kunnen doen over de inrichting van de werkplek en de werkprocessen. Daarnaast zal ook een ‘World Class Office’ (WCO) traject worden ingezet waardoor de processen in de productie en op het kantoor beter kunnen worden afgestemd.

Aanpak
Bij de start van het project is een projectteam samengesteld met leidinggevenden van verschillende disciplines. Eerste stap was een traject ‘Eerstelijns Performance Leidinggeven’ waarmee leidinggevenden zich de basisprincipes van coachend leidinggeven hebben eigen gemaakt. Om medewerkers te enthousiasmeren voor de opleiding is veel aandacht besteed aan interne communicatie en marketing. Daarbij werd zowel ingespeeld op het belang hiervan voor henzelf als voor het bedrijf. Tijdens de kick-off bijeenkomst meldden zich meer medewerkers aan dan verwacht. De opleiding vindt plaats op de werkplek en opdrachten worden uitgevoerd via e-learning.

Resultaten
Er wordt slimmer, beter en sneller gewerkt. Medewerkers pakken zelf problemen op die zich op de werkplek voordoen. Tijdens de wekelijkse whiteboard meetings worden niet alleen problemen gesignaleerd maar worden ook afspraken gemaakt over het oplossen ervan. Medewerkers zien dat hun inbreng telt en vinden het fijn een inbreng te hebben. Persoonlijke successen werken motiverend. Afdelingen zijn beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte en de samenwerking en afstemming is verbeterd.

Randvoorwaarden
De aanpak dient door de hele organisatie gedragen te worden. Daarin gaat de directeur voorop. Doelstellingen moeten duidelijk geformuleerd worden. De betrokkenheid van verschillende disciplines is van belang. Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het proces en de medewerkers moeten tijd en ruimte krijgen om te leren. Communicatie over de voortgang en de resultaten en afstemming met alle afdelingen zijn de sleutels tot succes.

Meer informatie
Zie de websites: www.bruynzeel.org en www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Slimmer werken; Zelfsturing, MKB.

Sector: High tech, smart materials

Bron: Case