Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs

2015 – Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs B.V. (BvdV) is een kantoor in Utrecht. Er werken 27 mensen 23 advocaten en 4  ondersteuners. Deze beschrijving is gebaseerd op een interview met medewerkers en één van de oprichters. 

Inspiratie en aanleiding
De inspiratiebron voor BvdV was de managementfilosofie van Ricardo Semler.
Een aanleiding om het anders te gaan doen was dat het traditionele business model  van advocatenkantoren onder druk kwam te staan. De oprichters waren en zijn ervan overtuigd dat vertrouwen, zeggenschap, democratie en transparantie tot volledige inzet van medewerkers zullen leiden. 

De sociale innovatie
De onderneming is sociaal innovatief in haar strategie, structuur, in de arbeidsrelatie en werkwijze. 

Strategie
De advocaten werken als zelfstandig ondernemer; zij onderhouden zelf het contact met hun cliënten/debiteuren. Er is weinig ondersteunend personeel. Bij toetreding als aandeelhouder wordt geen goodwill betaald en er wordt evenmin afgerekend bij vertrek. 

Structuur 
De oprichters, Bruggink en Van der Velden waren aanvankelijk de enige aandeelhouders. Inmiddels zijn er meerdere collega’s aandeelhouder geworden.
De besluitvorming over strategische en niet strategische kwesties gebeurt door het voltallige personeel. Er wordt naar consensus gestreefd. 

De arbeidsrelatie
De rekrutering van nieuw personeel gebeurt door de advocaten zelf. Iedere medewerker die voor klanten werkt, stelt zijn of haar uurtarief zelf vast. De totale kantoorkosten worden afgezet tegen een gemiddeld uurtarief; dat levert het Break Even Point (BEP) op. De helft van de uren (omzet) die een advocaat maakt boven het BEP mag hij of zij  houden.
De aandeelhouders draaien volledig mee. Het salaris van ondersteunend personeel wordt in overleg vastgesteld. 

Werkwijze
De professionals werken als zelfstandig ondernemer. Advocaat-stagiaires krijgen een patroon (verg. mentor) en werken aan een zaak onder verantwoordelijkheid van die patroon.
Iedereen werkt maximaal vier dagen en aan de omzet van iemand boven het BEP is een maximum gesteld. Zo wordt voorkomen dat mensen te veel en te lang werken. De vijfde dag is te besteden naar eigen keuze, voor gezinstaken, sport, kennisontwikkeling enz. 

Aanpak
Bruggink en Van der Velden zijn vanuit de Semler managementfilosofie gaan werken, toen ze met dit kantoor begonnen. Allen zijn meegegroeid en hebben mee vormgegeven aan hoe het bedrijf nu werkt en er uitziet.
 
Resultaten
De kosten van het kantoor zijn relatief laag. Het BEP wordt in ca. 3,2 declarabele uren per dag gehaald. Volgens Van der Velden verdienen alle medewerkers mede hierdoor een goed salaris. Volgens de gesprekspartners zijn de advocaten bij BvdV ondernemender dan bij andere kantoren. 

Tips
‘Je moet je problemen in de groep gooien’ en ‘vertrouwen op de collectieve intelligentie’. En je moet ‘op eigen kracht vertrouwen, niet bouwen op externe hulp’. 

Referenties

De volledige casebeschrijving door Fietje Vaas is als bijlage toegevoegd.

Tevens zijn de volgende artikelen bijgevoegd/ links opgenomen:

  • ‘Talent moet de ruimte krijgen’, in Het Financiële Dagblad, Consensus, 18-04-2015, p3

  • Peter Nilwik: ‘Een democratie werkt beter, fijner én goedkoper. BvdV schudt de traditionele advocatenpraktijk op’. In MO, Kwaliteit in Bedrijf, januari 2015, p 10 – 13.

  • Nathalie Gloudemans-Voogd, ‘Çontrole is een illusie’, Praktijk 53 – 54, mei 2015

  • PowerPoint presentatie van BvdV Advocaten Belastingadviseurs: ‘Semco –stijl’

  • ‘Hier zijn we allemaal de baas’ Interview door Anne Vegterlo, NRC 7 Maart 2015; via: https://bvdv.nl/actualiteiten-art/45-algemeen/203-hier-zijn-we-allemaal-de-baas.

  • ‘Als ik iets wil, moet ik anderen overtuigen’. Interview door Hans van den Ham in AD 6 Stad & Regio, zaterdag 5 september 2015. Zie: https://www.bvdv.nl/images/AD_2015-09-05.pdf

    . Nura Rutten Bruggink & Van der Velden: “Er zijn zo veel mensen die schizofreen hun werk uitvoeren." Zie: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/bruggink-van-der-velden-er-zijn-veel-mensen-die-schizofreen-hun-werk-uitvoeren/

   https://www.beunited.nl/beunited-media/column/entry/het-slimste-bedrijf-van-nederland-is-ucce-vol-innovatief-en-de-semler-aanpak-werkt