Branchepools bij Veluwe Portaal: samen werken aan effectiever gebruik arbeidspotentieel

2014 – Veluwe Portaal is een stichting die zich inzet voor een betere werking van de arbeidsmarkt in de regio Noord-Veluwe. Het is een initiatief van VNO-NCW, gericht op werkgevers in het MKB.  Veluwe Portaal experimenteert met vormen van samenwerking tussen MKB bedrijven  in Branchepools.

Veluwe Pool vroeg het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van  de Hogeschool Windesheim om deze manier van werken te evalueren (ook in termen van kosten en baten) en te komen met aanbevelingen ter verbetering van effectiviteit en efficiëntie.  

Doelen van de Branchepools

De doelen van de Branchepools zijn door samenwerking en delen van kennis goede medewerkers aan de branche te binden en toch flexibel te zijn. Op een hoger niveau gaat het om: behoud van vakmanschap voor de regio. 

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews en het bijwonen van bijeenkomsten en gesprekken.  

Branchepools

Er functioneren nu 7 Branchepools, enkele daarvan zijn nog maar pas begonnen.

1.  De TechPool bestaat uit 7 bedrijven die elkaar helpen bij over- en onderbezetting. Zij doen ook samen workshops en trainingen.

2. Bij de branchepool Zorg zijn 8 instellingen en het UWV betrokken en doet men vooral aan kennisdeling

3. In de branchepool Electro wisselen 4 bedrijven werknemers uit en zij delen ook kennis.

4. BranchePool Groot Metaal (aantal deelnemers en activiteiten niet vermeld in de Samenvatting)

5. BranchePool Klein Metaal (idem)

6. BranchePool Horeca  (idem)

7. BranchePool Transport en Logistiek, deze pool is net gestart.

Resultaten

Het onderzoek laat de volgende resultaten van de Branchepools zien;

Kostenreductie, o.a. door:

* Efficiëntie bij het werven van personeel;

* Niet hoeven inzetten van uitzendbureaus;

* Gezamenlijk inkopen van (maatwerk) scholing en training;

* Opzetten van een netwerk van flexibele krachten;

* Uitwisseling van personeel;

* Betere doorstroom van personeel;

* Meer kennis en gemakkelijker toegang tot kennis over bijv. HRM;

* Meer kennis over de branche, sneller en beter zicht op ontwikkelingen;

* Meer slagkracht;

* Beter imago door betere bedrijfsvoering en beter personeelsbeleid.

Succesfactoren en aandachtspunten

Belangrijke succesfactoren zijn onder andere een gezamenlijk doel, een vaste kern van deelnemers en deelnemers beslissen zelf over de toelating van nieuwe leden.

Aandachtspunten zijn het samenwerken met concurrenten en hoe branche-overstijdende mobiliteit te bevorderen.

Referentie

Leeuwen van, Laura,; Vries de, Sjiera.  (2014) ‘Branchepools bij Veluwe Portaal: samen werken aan effectiever gebruik arbeidspotentieel.’ Lectoraar Sociale innovatie en Verscheidenheid, Hogeschool Windesheim, Zwolle. De samenvatting van het rapport is als bijlage toegevoegd.