Brabantse Besten:

Brabants Besten

2020 – ‘Brabants Besten’ zijn private mkb-ondernemers die het goede voorbeeld geven op het terrein van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en flexicurity.  Zij zijn door de provincie Noord-Brabant benoemd tot Brabants Besten omdat zij uitblinken in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten.
   De provincie benoemde in 2011 al 7 ondernemingen die goed presteerden op    het gebied van Sociale innovatie zoals uit het bijgaande magazine blijkt, dat    destijds in deze Kennisbank werd opgenomen. Op de website staan nu veel    meer bedrijven, maar er zijn ook meer thema’s benoemd waarop bedrijven    kunnen uitblinken om te worden geselecteerd.
Brabants Besten inspireren andere ondernemers actief met hun verhaal en expertise, dat maakt hen ambassadeurs voor het innovatief werkgeverschap.  Zo dragen zij actief bij aan verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven en economische groei. Voor de provincie zijn zij de voelsprieten in het veld en een goed klankbord voor het economisch arbeidsmarktbeleid. 

Sociale innovatie
Over sociale innovatie stelt de website het volgende.
Noord-Brabant heeft een sterke economische positie binnen Nederland en in internationaal perspectief. Innovatief ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde om die economische positie en internationale concurrentiekracht van bedrijven in de toekomst te behouden en versterken. We hebben het dan niet alleen over innovaties op technologisch gebied. Ook vernieuwing van werkprocessen, flexibele arbeidstijden, talentontplooiing en participerende aansturing dragen bij aan het verhogen van de productiviteit. Dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd.
Sociale innovatie is van groot belang. Niet alleen voor de Brabantse economie, maar ook voor de afzonderlijke bedrijven. Sociaal-innovatieve bedrijven blijken bijvoorbeeld een hogere productiviteit en meer omzetgroei te hebben dan bedrijven die uitsluitend focussen op technologische innovatie. Bovendien is er veel minder personeelsverloop en ziekteverzuim. Sociale innovatie dient dus een dubbel doel: het verbetert de productiviteit en kwaliteit van bedrijven, én het benut de talenten van werknemers.
Een groot deel van de Brabants Besten investeert in sociale innovatie. Zij laten de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de werkprocessen bijvoorbeeld over aan de eigen werknemers. In zogeheten ´zelfsturende teams´ beslissen zij zelf over hoe ze te werk gaan. Andere ambassadeurs focussen sterk op het geluk van de eigen werknemers, in de overtuiging dat gelukkige werknemers ook productiever zijn. Weer anderen besteden speciale aandacht aan door- en bijscholing. Op deze manier worden zij meer betrokken, zullen ze bevlogen hun werk doen, en zijn ze flexibeler naar klant, collega en werkgever. 

Twee voorbeelden
Van Doren Engineers, besteedt veel aandacht aan onder andere talentontwikkeling
AXI, een software bedrijf doet (onder andere) aan bottum-up innovatie met klanten.

Referentie
Zie de website: https://brabantsbesten.nl/, alsmede het Magazien uit 2011 dat als bijlage is toegevoegd.

  

Thema: Sociale innovatie, innovatie en innovatievermogen, talentontwikkeling
Sector: Maak industrie, ICT
Bron: Netwerkverband