BOVAG sociale partners 'snuffelen' aan Sociale Innovatie

Sociale partners en BOVAG verkennen Sociale Innovatie

2019 – Twee gebeurtenissen getuigen van het feit dat in de Motorrijtuigen- en Tweewielerbranche ‘gesnuffeld’ wordt aan sociale innovatie.

1.    Experiment Sociale Innovatie
De BOVAG faciliteerde een experiment waarin ondernemers en medewerkers samen op zoek gingen naar afspraken om de arbeidsverhoudingen te vernieuwen met het oog op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Vijf autobedrijven voerden – begeleid door FactorVijf Organisatieontwerp en Eelloo – interne gesprekken om de wensen en inzichten van directie, leidinggevenden en medewerkers te verkennen ten aanzien van werktijden, uitdagingen voor de toekomst en ieders rol daar in. De ervaringen worden weergegeven op een website, waar ook een videofilmpje op staat waarin werknemers en leidinggevenden aan het woord komen over dit experiment: https://mijn.bovag.nl/dossiers/bovag-doet-sociale-innovatie-experiment

De conclusies uit het experiment zijn:

  1. Er is nu meer een resultaatgerichte cultuur dan een leercultuur; dat houdt risico’s in dat jonge mensen vertrekken.
  2. Er is wel besef bij medewerkers dat ze zich op toekomstige (technologische) ontwikkelingen moeten voorbereiden, maar het urgentiegevoel ontbreekt om in gesprek te gaan over persoonlijke ontwikkeling.
  3. Bij zowel leidinggevenden als medewerkers is meer aandacht nodig voor communicatievaardigheden en gesprekstechnieken.
  4. Veel medewerkers zijn loyaal, volgzaam en zuinig met ‘gezond eigen belang’.
  5. Er is weinig aandacht voor het bedrijf-breed delen van informatie over veranderingen in de markt, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.
  6. Het klimaat voor een gesprek over eigentijdse arbeidsvoorwaarden en – verhoudingen is niet sterk ontwikkeld.

BOVAG gaat nu samen met OOMT en Innovam praktische informatie en programma’s (trainingen, coaching, praktische tools) beschikbaar maken voor de sector.

2.    CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven
In deze cao is – naar aanleiding van een voorstel van het CNV – een paragraaf opgenomen die luidt: (Sociale) Innovatie, Gedurende de looptijd van deze cao gaan partijen in gesprek over de weg die mens en onderneming in de sector voorbereidt op toekomstige (technologische) ontwikkelingen.

Zie: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metaaltechniek/cao-motorvoertuigen-en-tweewielerbedrijven/nieuws/cao-akkoord-mvt-door-stakingen-en-acties

en:

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/juni/koolmees-prijst-bovag-over-nieuwe-arbeidsverhoudin

 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Dynamisch management en Leiderschap, Innovatie en Innovatievermogen, Talentontwikkeling
Sector: Motorrijtuigen en Tweewielerbedrijven
Bron: multimedia