Bosch Scharnieren

2022 – Bosch Scharnieren in Doetinchem ontwerpt en produceert hoogwaardige metalen scharnieren voor industriële toepassingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in klantspecifiek maatwerk. Begin 2022 is het bedrijf overgenomen door een Franse groep: Pinet Industrie.

Thans heeft het bedrijf 25 medewerkers.

In 2013 won het bedrijf de prijs Slimste Bedrijf van Nederland, van de MKB Krachtcentrale. (het juryrapport kunt u downloaden via de knop hieronder)

 

De sociale innovatie

In 2008 voerde Bosch Scharnieren Quick Response Manufacturing (QRM) in. De essentie van QRM is een omvorming naar een cellulaire organisatie met flexibele schaalbare cellen die elkaar het werk toespelen. Alle medewerkers – ook die op kantoor – werken in QRM-cells, multidisciplinaire teams. De QRM-cellen zijn multidisciplinair. De cellen voeren ieder een vooraf gedefinieerde groep van soortgelijke activiteiten uit, een soort ‘hele taak’. In de cellen werken de medewerkers met een vorm van zelfsturing. Medewerkers verdelen onderling het werk, en dat bestaat niet alleen uit uitvoerende taken. Veel eenvoudig administratief werk is ze uit handen genomen door de systemen. Klantgerichte orders kunnen zich bewegen langs een eigen route van cel naar cel voor verschillende bewerkingen afhankelijk van de specificaties van de order. De laatste jaren is er niet veel veranderd aan de machines en machine-opstellingen.

Aanpak

Na enige jaren werd duidelijk dat er kaders en spelregels voor de teams nodig zijn, naast ‘teamseniors’ en een ‘spelverdeler’ die de coördinatie tussen cellen regelt.

De meeste medewerkers zijn in vaste dienst. Dat geeft binding en betrokkenheid en de mogelijkheid om het vakmanschap verder te ontwikkelen. Vaak beginnen medewerkers op een tijdelijk contract, als stagiair of via een uitzendbureau, maar de bedoeling is dat ze snel een vaste aanstelling krijgen.

In de cellen wordt elke dag informatie gedeeld en overlegd. Elke week is er overleg tussen de cellen, ook op kantoor. En de afdelingshoofden overleggen ook elke week. Het software-systeem biedt de mogelijkheid voor alle medewerkers om opmerkingen te maken of vragen te stellen; hier wordt altijd op gereageerd.

 

Resultaten

Het werk is gevarieerd. Teamleden ondersteunen elkaar en worden gecoacht door de productieleider. Ze hebben veel autonomie en ook regeltaken. Ze kunnen hun vakmanschap verder ontwikkelen. De medewerkers worden steeds meer multi-inzetbaar, waarna ze zich ook kunnen verplaatsen naar andere cellen.

De laatste jaren zijn de omzet en de winst gegroeid en is de leverbetrouwbaarheid verbeterd. Het aantal personeelsleden is ongeveer gelijk gebleven. Dus is sprake van een hogere productiviteitsgroei.

 

Referentie

Zie de website van het bedrijf: Welkom bij BOSCH Scharnieren, de specialist in maatwerk scharnieren – Home – BOSCH Scharnieren ;

PROPOS software shopfloor control  www.propos-software.nl

F. Vaas, (2022) Bosch Scharnieren, goed voorbeeld van Sociale Innovatie. (downloaden via de knop)

en

Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland. MKB Krachtcentrale 2013 (downloaden via knop)

en

https://www.procesverbeteren.nl/POLCA/Bosch_Scharnieren_QRM_10jaar.php

Thema’s: Flexibel organiseren, MKB, Slimmer werken, Teamwerken, Zelfsturing
Sector: High Tech, smart materials
Bron: case