Boers & Co Fijnmetaal Groep

2015 – Boers & Co Fijnmetaal Groep ontwikkelt en produceert fijnmechanica en plaatwerk in Schiedam. Ze werken voor partners in de medische- en laboratorium industrie, meet- en regeltechniek en luchtvaart. Er werken 100 mensen.

Het bedrijf is een van de negen cases in de TNO studie: ‘Smart Skills voor Smart Industry’, die ook in deze kennisbank is opgenomen (zie verwijzing hieronder). In het onderstaande treft u aan: een uittreksel van het caseverslag waar het gaat om sociale innovatie.  

De sociale innovatie

Sinds 2010 is het bedrijf bezig met de implementatie van Quick Response Manufacturing (QRM). QRM is een logistieke verbetermethode die streeft naar meer flow en die één belangrijke prestatie-indicator hanteert: de tijd van grondstof tot aflevering van een product (Manufacturing Critical-path Time MCT).

Bij Boers & Co doet men dat in het bijzonder door personeel flexibel in te zetten en capaciteit in te zetten daar waar dat nodig is in het proces (‘procesegaliseren’). Medewerkers hoeven niet op orders te wachten, maar kunnen inspringen bij pieken in het productieproces.

Gebaseerd op de QRM methode, vindt de verdeling van verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in het bedrijf plaats. Boers & Co zet in op zelfsturende teams. Managers maken plaats voor een interne en externe coaches die over de zelfsturende teams heen gaan en zich richten op hoe medewerkers en teams zich kunnen verbeteren en ontwikkelen. De zelfsturende teams zijn verantwoordelijk voor een resultaat. De teams plannen hun werk en zorgen dat het klaar komt. Verder is er per team een MES terminal (Manufacturing Execution System), waarin informatie staat over orders, producten, technische specificaties en het productieproces, maar waar teams ook kennis kunnen vastleggen en delen. Het doel is om uiteindelijk zonder coach te werken, bijvoorbeeld doordat teams elkaar helpen en kennis delen.

De rol van de CEO is sterk veranderd: van aansturen naar programma managen over verschillende projecten heen. Zo leidt de CEO bijvoorbeeld een kennismanagementproject dat over de teams heen gaat. 

Aanleiding

De aanleiding is de behoefte en noodzaak de doorlooptijden te reduceren en zo de kosten te beperken alsmede flexibel en klantgericht te kunnen zijn en toch hoge volumes te kunnen maken.  

Gevolgen voor het personeel

Door de technische-, proces- en sociale innovaties die bij Boers plaats vinden, worden de opleidingseisen hoger en anders. Voor de operators veranderen ze van MBO2 naar MBO3-4. Daarnaast zijn er IT-ers en industrieel ontwerpers aangesteld op HBO+ niveau. Andere dan specifiek technische skills zijn ook belangrijk geworden: brede vakkennis en vaardigheden, proces inzicht (proces parameters bijhouden, proactief bijsturen, kwaliteit monitoren), klantgerichtheid, ICT.

Boers & Co investeert in zijn personeel. Vrijwel alle medewerkers zijn in vaste dienst; nieuwe mensen worden tijdelijk aangesteld (via een extern bureau) met de bedoeling ze na een jaar in vaste dienst te nemen. Medewerkers hebben een individueel opleidingsbudget dat ingezet wordt naar de behoefte van deze medewerker, de markt en de nieuwe kwalificatie-eisen.

Veel wordt verwacht van interne trainingen, ook door collega’s en informeel leren van elkaar op de werkvloer. Het management wil toe naar een systeem van elkaar beoordelen (360 graden feedback) en de beloning onderling in de teams bepalen.

Referentie

Govert Gijsbers,; Tijs van den Broek,; Jop Esmeijer; Jos Sanders,. ‘Smart Skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst.’ TNO-rapport, TNO 2017 R10618.

Zie: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/smart-skills-voor-smart-industry-hoe-werk-verandert-in-de-fabriek-van-de-toekomst/