Blogpost: Jaarcongres 2019 Topsector Logistiek

Jaarcongres 2019 Topsector Logistiek

Daar bevond ik me toch ineens in een voetbalstadion, samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en meer dan 900 professionals in de Logistiek! Wie had dat ooit gedacht? De Kuip, het schijnt dat Feyenoord hier regelmatig voetbalt. Ik heb helemaal niks met voetbal, maar wel met: ‘geen woorden, maar daden’. En wat kwam ik daar doen? Juist: naar woorden luisteren van die mevrouw, de minister en van vele andere ‘bobo’s’ uit de sector Logistiek, op het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 april. Maar ik moet toegeven, al luisterend voelde ik bij mezelf en bij anderen de dadendrang kriebelen. Bij mij kwam die er thuis uit bij het schrijven van dit stukje, een ‘daad’ die resulteert in ‘woorden’, op papier dan. Maar ik ben ook geen ondernemer van of manager of medewerker in een logistiek bedrijf. Ik hoop dat die, thuisgekomen meteen met wat chauffeurs, planners, verladers of orderpickers om de tafel zijn gaan zitten om te bespreken: wat gaat hier goed, wat zou beter kunnen en hoe gaan we met z’n allen er voor zorgen dat we over vijf, tien en meer jaar een nog veel mooier bedrijf hebben?

Want één ding werd wel duidelijk uit alle gesproken woorden: het draait om de mensen. Mensen met de juiste kennis, vaardigheden en motivatie, hoe vind je die? Hoe vinden zij jouw bedrijf, hoe houd je ze vast, hoe zorg je er voor dat ze betrokken blijven, zich blijven ontwikkelen, de veranderingen mee máken en méémaken? Hoe benut je hun competenties, ideeën en inzichten. Want de logistiek is hard bezig een ‘kennisintensieve’ sector te worden, zo zei een van de sprekers in het panel.

Voor het ontwikkelen, accepteren en implementeren van innovaties moet er binnen het bedrijf én in de keten èn met collega-bedrijven samengewerkt worden. Dat was ook een hoofdboodschap van minister Cora van Nieuwenhuizen: “werk samen bij het doorvoeren van vernieuwingen doe mee aan experimenten!”

Dat dat nu al in de praktijk wordt gebracht merkte ik in de breakout sessie over Sociale Innovatie die ik bijwoonde en die geleid werd door Jannie van Andel, voorzitter van de Taskforce Sociale Innovatie. Daar vertelde Yvonne Peeters van het bedrijf KLG Europe uit Venlo dat zij vooral veel geleerd hadden van de mensen van de andere bedrijven die met hen deelnamen aan het project Sociale Innovatie in de Logistiek in Limburg (SILL). KLG heeft met de kennis en stimulans van deze collega’s en van een medewerker van de Fontys Hogeschool die het project begeleidde, concrete acties ondernomen om het bedrijf op de arbeidsmarkt beter te profileren. Ze hebben ook medewerkers bij het aanpakken van de uitdagingen betrokken en hen zo beter weten te boeien en binden. In het warehouse is KLG samen met de orderpickers nieuwe technologie aan het testen, met name ‘wearables’ om daarmee het werk kwalitatief te verbeteren en de doorlooptijden korter te maken.

SILL was het eerste op ‘daden’ gerichte project uit de Roadmap Sociale Innovatie, vertelt Fred Nooijen van de Fontys Hogeschool.

De ‘Roadmap Sociale Innovatie: samen de logistieke sector toekomst bestendig maken’, is een actieprogramma binnen de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Logistiek. Zo legt Menno Vos van Hogeschool Windesheim uit. De Roadmap is een initiatief van enkele branche-organisaties, de Hogescholen en TNO binnen de HCA en heeft als doel de inzichten en kennis over sociale innovatie naar de praktijk te brengen. Want dat zal de implementatie van innovaties bevorderen.

Paul Preenen van TNO legt in een YouTube filmpje  op de site van de Topsector uit wat Sociale Innovatie is (https://resultatenboek2018.topsectorlogistiek.nl/humancapital/): het gaat om vernieuwing van de strategie, de organisatie van het werk, het management en de omgangsvormen en om het betrekken van de inzichten en ideeën van medewerkers daarbij. Het moet er ook toe leiden dat medewerkers hun competenties en talenten ontwikkelen en plezier hebben en houden in hun werk. Zo kan Sociale Innovatie bijdragen aan het aantrekken, boeien en binden van medewerkers én aan het succesvol implementeren van innovaties.

Hand in Hand, kameraden….!!!       

Fietje Vaas,
Onderzoeker TNO

Zie ook:https://www.kennisdclogistiek.nl/publicaties/blog-fietje-vaas-tno-topsector-logistiek-congres-2019