Blockchain als organisatie-technologie: meer autonomie?

2019 – In een bijdrage in het Belgische tijdschrift De Gids gaat Steven Dhondt in op de vragen of en zo ja hoe de blockchain technologie ook als organisatie-technologie kan worden gebruikt. Met andere woorden: kan deze technologie er voor zorgen dat mensen samenwerken en gestuurd worden in de richting vna een bepaald doel, zonder een hiërarchische relatie, directeur of baas? Blockchains zijn ketens van autonoom werkende software op duizenden computers, zonder een echte eigenaar. In theorie zou dat dus kunnen aansluiten op vele autonoom werkende mensen. 

Het is mogelijk via de software deelnemers te belonen en zo te sturen op gewenste input. Dat wordt ook al toegepast, bijvoorbeeld in ‘steemit.com’. Dat is een soort van crowdsourcing om artikelen te beoordelen, te corrigeren en te verbeteren. Een ander voorbeeld is ‘numer.ai’ dat de markt van durfkapitaal beoogt te doorbreken. Hier gaat de crowdsourcing om financiële modellen, gepaard met een wedstrijd. Het beste model wordt beloond. Anders dan bij een platform als Uber hebben de deelnemers deel in de waarde die het netwerk genereert. De deelnemers zijn specialisten met een maximale autonomie.

De blockchain biedt een transparantie die voorkomt dat één kernorganisatie een informatie- en kennisvoorsprong op alle deelnemers in het platform krijgt.

Niettemin is het van belang om kritisch te volgen en te analyseren wat de opties zijn om met de autonomie van diegenen die bijdragen aan het werk, (verkeerd) om te gaan.

Referentie
Dhondt, Steven; ‘Blockchain als organisatietechnologie: meer autonomie?’ In: De Gids – januari 2019. pp. 14 – 21. Een kopie van het artikel is als bijlage toegevoegd.

 

Thema: Dynamisch managen & leiderschap, Externe samenwerking, Flexibel organiseren
Sector: n.v.t.
Bron: artikel