Blended coaching voor integrale organisatie vernieuwing

2010 – Blended Coaching is bedoeld voor integrale organisatie vernieuwing, waarin samen leren en werken als doel heeft om gedrag in lijn te brengen met de strategie.

Blended coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht  voor het monitoren van de vooruitgang. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf en zijn context.

Drs. Rob Remie en Dr. Aldert van Buuren hebben de ervaringen met deze methodiek beschreven in een boek. Hierin worden een vijftiental praktijkcases beschreven. Het boek is deels digitaal beschikbaar, via https://issuu.com/quist/docs/blendedcoaching. Het Nieuwe Werken en generatieleren zijn thema’s die in dit boek aan de orde komen.

Verwijzing:

Zie voor meer informatie de website van blended coaching: www.blendedcoaching.com