Bij Springest zoek je niet naar consensus en dat werkt

2015 – Springest is een site met 38.000 trainingen van 4.000 aanbieders. Met deze site kunnen mensen opleidingen, traininigen, e-learning, coaches en test vinden en vergelijken.

Op de site www.nieuworganiseren.nu staat een artikel over de nieuwe organisatievorm bij dit bedrijf van Nura Rutten: ‘Bij Springest zoek je niet naar consensus en dat werkt’ (okt. 2015). Dit artikel wordt hieronder samengevat. 

De Sociale Innovatie

Sinds 2012 werkt Springest als een Holacratie. Dat wil zeggen dat de ‘purpose’ centraal staat en de autoriteit over alle medewerkers verdeeld is. De medewerkers werken in cirkels (verg. teams) en hebben rollen (verantwoordelijkheden); er zijn geen managers want dat ben je als medewerker zelf. 

Aanleiding

De ambitie van de oprichter was om ‘the learnest company of all’ te worden, het ultieme lerende bedrijf en daar past de Holacratie bij.  

Aanpak

De allereerste stap en voorwaarde voor het overdragen van een rol is het expliciteren van wat je doet in die rol. Transparantie is een van de kernwaarden van Holacratie.

Nu is er voor nieuwe mensen een strak programma om de regels van het Holacratie-spel te leren. Ze hebben in het begin ervaren dat het meteen leren van de regels heel belangrijk is.

Er is in de top besloten dat Springest Holacratie ging doen en aan mensen die zich daar niet in konden vinden, werd duidelijk gemaakt dat ze dan moesten gaan. In de praktijk gebeurde dat vanzelf.  

Werkwijze

De medewerkers managen hun eigen rollen. Beslissingen die bij een rol passen moet die rolhouder nemen. Consensus of medestanders zoeken is waste of time. ‘Een project is een project, en daarbij moet het sociale niet de hele tijd meespelen.’

Er is een heldere scheiding tussen ‘work’ en ‘tribespace’ en dat geeft meer vrijheid. 

Resultaten

Resultaten worden in het artikel niet beschreven. 

Referentie

Rutten, Nura. ‘Bij Springest zoek je niet naar consensus en dat werkt’, 15 oktober 2015. Zie:

https://www.nieuworganiseren.nu/cases/bij-springest-zoek-je-niet-naar-consensus-en-dat-werkt/